DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Küresel İklim Değişikliği * YOT   240 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Bilge BOZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BİLGE BOZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; bitkisel üretime ilişkin temel kavramları benimsemesini, bahçe bitkileri ve tarla bitkilerinde temel olan ekim-dikim, toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele, budama ve hasat konularını kavramasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bahçe bitkileri ve tarla bitkilerinin sınıflandırılması ve önemi. Bahçe ve tarla bitkilerinin biyolojik özellikleri. Bitkilerde çoğaltma. Bitkisel üretimde toprak işleme, ekim dikim, sulama, gübreleme, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele, budama, hasat.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olabilmek.
2
Organik tarım alanında öğrendiği bilgilerin doğruluğunu, güvenirliğini ve güncelliğini kavrayabilmek ve değerlendirebilmek.
3
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamak.
4
Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım işlemlerini sürdürebilmek, yapabilmek, üretim yapabilmek.
5
Organik ürünün nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar olan üretim aşamalarında karşılaşılabilecek sorunları tanımlamak ve çözüm önerileri geliştirmek.
6
Organik tarım alanında sorunları tanımlamak, analiz etmek, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm geliştirmek ve uygulamak.
7
Organik tarım alanında karşılaştığı problemleri çözüm üretebilmek ve hem bireysel hem de ekip üyesi olarak almış olduğu sorumlulukları yerine getirebilmek.
8
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek.
9
Organik tarım alanında araştırma ve sorgulama yoluyla bilgiye ulaşabilmek ve kullanabilmek.
10
Organik tarım alanı ile ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme ve toplumsal, kültürel ve etik sorumluluk bilinci ile projeler üretebilmek.
11
Temel yabancı dil bilgisine sahip olarak alanıyla ilgili bilgileri takip edebilmek ve gerekirse meslektaşlarıyla iletişim kurabilmek
12
Organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak ve organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilmek.
13
Organik tarım alanında araştırma yapmak, elde edilen bilgileri değerlendirmek ve proje hazırlamak, uygulamak ve yönetmek.
14
Organik tarım ile ilgili gürev ve sorumluluklarını bilimsel, kültürel, etik ve yasal mevzuata değerlere uygun yapabilmek.
15
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hava olayları ve iklim ile ilgili tanımlar, iklim gözlemleri ve çeşitleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Atmosfer ve özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Enerji, ısı ve sıcaklık Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Buharlaşma, nem, yoğunlaşma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Yağış Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Hava basıncı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Rüzgar Oluşumu ve Özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Hava kütleleri, cepheler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 İklim ve tarımsal üretime etkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Ekstrem hava olayları ve etkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Kuraklık, rüzgar ve yağış erozyonu ve çölleşme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Seller, taşkınlar ve fırtınalar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 İklim değişikliği ve etkileri ile bunların belirlenmesinde uygulanan yöntem ve analizler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
15 Öğrenci performans ödev sunumları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
16-17 Final sınavı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar