DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacının ve içeriğinin öğrencilere anlatılması,Organik ürünlerin konvansiyonel ürünlerden farklı yönlerinin pazarlama ve muhafaza açısından anlatılması , Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Günümüz pazarlama anlayışı, üretim, satış ve pazarlama dönemleri Pazarlama karması unsurları ve koordineli pazarlama çalışmaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Organik ve konvansiyonel ürünler pazarlamasını etkileyen tarımsal ve tarım dışı makro ve mikro faktörler, Demografi, sosyo kültürel, sosyo-ekonomik, hukuksal, teknolojik faktörler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Pazar bölümlendirme, Pazar bölümlendirme kriterleri, organik ürünler için pazarların özellikleri, avantajlı ve dezavantajlı yönleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tüketici davranışı, tüketicilerin satın alma kararlarını ve tüketici talebini etkileyen faktörlerin analizi, Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Pazarlama araştırmaları, Organik ürünler için Pazar ve pazarlama araştırması yapma yöntemleri, Organik ürünler için tüketici profili çıkartma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Organik ürünlerde ürün çeşidi seçme, yeni ürün geliştirme süreci, ambalajlama, ulusal ve uluslararası mevzuatta ambalajlama ile ilgili maddeler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Ara sınav sorularının açıklanması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Organik ürünlerde taşıma ve depolama, ulusal ve uluslararası mevzuatta taşıma ve depolamaya ilişkin maddeler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Organik ürünlerin fiyatlandırılması, fiyatlandırma stratejileri, fiyatlandırma yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Organik ürünlerde tutundurma çalışmaları, reklam, talep yaratma ve tüketici bilgilendirme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Organik ürünlerin satışı, dağıtım ve satış kanalları, dağıtım kanallarında organik ürünlerin muhafazası Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Organik ürünlerin pazarlanması ve son dönemdeki gelişmeler ile ilgili dünyadan örnekler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel tekrar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar