DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dış Mekan Süs Bitkileri YOT   146 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Bilge BOZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BİLGE BOZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; bitkisel üretime ilişkin temel kavramları benimsemesini, bahçe bitkileri ve tarla bitkilerinde temel olan ekim-dikim, toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele, budama ve hasat konularını kavramasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bahçe bitkileri ve tarla bitkilerinin sınıflandırılması ve önemi. Bahçe ve tarla bitkilerinin biyolojik özellikleri. Bitkilerde çoğaltma. Bitkisel üretimde toprak işleme, ekim dikim, sulama, gübreleme, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele, budama, hasat.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Süs bitkilerini tanımlayabilme ve tanıyabilme, sınıflandırabilme, Süs bitkileri yetiştiriciliğinde etkili olan ekolojik faktörleri algılayabilme ve bitkilerin ekolojik isteklerini kavrama
2) Süs bitkilerinin üretimi aşamasında ihtiyaç duyulacak üretim yapıları, alet ekipmanları hakkında bilgi sahibi olma
3) Süs bitkilerinin tohumla üretimleri hakkında bilgi sahibi olma,
4) Süs bitkilerinin vegatatif olarak üretimleri hakkında bilgi sahibi olma
5) Dış mekan süs bitkilerini tanıma, türleri norm, form, tekstür, yetiştirme istekleri konularda ayırt edebilme ve sınıflandırma yeteneğini kazanma
6) Dış mekan bitkilerine ait önemli bazı türlerin özellikleri, yetiştirme ve üretimleri hakkında bilgi sahibi olma
7) İç mekan süs bitkilerini tanıma, türleri norm, form, tekstür, yetiştirme istekleri vb konularda ayırt edebilme ve sınıflandırma yeteneğini kazanma
8) İç mekan bitkilerine ait önemli bazı türlerin özellikleri, yetiştirme ve üretimleri hakkında bilgi sahibi olma,
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olabilmek.
2
Organik tarım alanında öğrendiği bilgilerin doğruluğunu, güvenirliğini ve güncelliğini kavrayabilmek ve değerlendirebilmek.
3
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamak.
4
Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım işlemlerini sürdürebilmek, yapabilmek, üretim yapabilmek.
5
Organik ürünün nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar olan üretim aşamalarında karşılaşılabilecek sorunları tanımlamak ve çözüm önerileri geliştirmek.
6
Organik tarım alanında sorunları tanımlamak, analiz etmek, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm geliştirmek ve uygulamak.
7
Organik tarım alanında karşılaştığı problemleri çözüm üretebilmek ve hem bireysel hem de ekip üyesi olarak almış olduğu sorumlulukları yerine getirebilmek.
8
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek.
9
Organik tarım alanında araştırma ve sorgulama yoluyla bilgiye ulaşabilmek ve kullanabilmek.
10
Organik tarım alanı ile ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme ve toplumsal, kültürel ve etik sorumluluk bilinci ile projeler üretebilmek.
11
Temel yabancı dil bilgisine sahip olarak alanıyla ilgili bilgileri takip edebilmek ve gerekirse meslektaşlarıyla iletişim kurabilmek
12
Organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak ve organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilmek.
13
Organik tarım alanında araştırma yapmak, elde edilen bilgileri değerlendirmek ve proje hazırlamak, uygulamak ve yönetmek.
14
Organik tarım ile ilgili gürev ve sorumluluklarını bilimsel, kültürel, etik ve yasal mevzuata değerlere uygun yapabilmek.
15
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Süs bitkilerinin tanımı, sınıflandırması, Dünyada ve Türkiye'deki süs bitkileri yetiştiriciliğinin durumu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
2 Süs bitkilerinin ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, oransal nem, toprak vb) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
3 Süs bitkileri üretiminde ihtiyaç duyulacak üretim yapılarını, alet ve ekipmanların tanıtılması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
4 Süs bitkilerinde kullanılan generatif üretim yöntemin uygulanışının tanıtılması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
5 Süs bitkilerinde kullanılan vegetatif üretim yöntemlerinin tanıtılması ve uygulanışı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
6 Süs bitkilerinde kullanılan vegetatif üretim yöntemlerinin tanıtılması ve uygulanışı (aşı, ayırma, daldırma vb) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
7 Ağaç ve ağaçcık grubu bitkilerin tanıtılması,(özellikleri üretimleri, yetiştirme istekleri, bakımları) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
Ödev
9 Ağaç ve ağaçcık grubu bitkilerin tanıtılması,(özellikleri üretimleri, yetiştirme istekleri, bakımları) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
10 Çalı grubu bitkilerin tanıtılması ( özellikleri üretimleri, yetiştirme istekleri, bakımları) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
11 Yerörtücü türlerin tanıtılması ( özellikleri üretimleri, yetiştirme istekleri, bakımları) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
12 Mevsimlik türlerin tanıtılması ( özellikleri üretimleri, yetiştirme istekleri, bakımları) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
13 Sarılıcı, tırmanıcı ve su bitkilerinin tanıtılması ( özellikleri üretimleri, yetiştirme istekleri, bakımları) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
14 İç mekan bitkilerinin tanıtılması sınıflandırılması, ( özellikleri üretimleri, yetiştirme istekleri, bakımları) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
15 İİç mekan bitkilerinden olan bazı türlerin tanıtılması( özellikleri üretimleri, yetiştirme istekleri, bakımları) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar