DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Maliyesi * MV-   128 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan CENGİZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN CENGİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kamu ekonomik faaliyetlerinin nedenleri, biçimleri,kamu ve özel kesimin ekonomik işleyişinin nasıl olduğu olmak üzere maliye bilimi ve kamu maliyesi ile ilgili temel kavram ve teorileri ve bütçe hakkında bilgi vermek 
Dersin İçeriği
Maliyenin Tanımı,Kamu Ekonomisi ve Özel Ekonomi Tanımı,Ayırımı Kamu Harcamalarının Tanımı,Özellikleri, Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri ve Sınırları,Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması,Kamu Harcamalarının Etkileri,Kamu Gelirleri Tanımı,Özellikleri,Çeşitleri, Devlet Borçları Tanımı, Borçlanma Nedenleri, Devlet Borçlarının Sınıflandırılması, Bütçe İlkeleri,Bütçe Sistemleri, Bütçe Çeşitleri,

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen kuramsal bilgilere sahip olma.
X
2
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
3
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
4
Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanıyabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanıyabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
7
Uygulamada karşılaşılan ve ön görülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
X
8
Alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve yorumlayabilme Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme.
9
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel
10
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kamu maliyesinin Tanımı ve Kamu maliyesi ile ilgili yaklaşımlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması
2 Kamu ekonomik faaliyetleri sınıflandırmak: Tam kamusal mal ve hizmetler Konunun ilgili kaynaklardan okunması
3 Kamu ekonomik faaliyetleri sınıflandırmak: Yarı kamusal mal ve hizmetler Konunun ilgili kaynaklardan okunması
4 Kamu ekonomik faaliyetleri sınıflandırmak: Erdemli mallar Konunun ilgili kaynaklardan okunması
5 Kamu harcamalarını sınıflandırmak: Cari harcamalar Konunun ilgili kaynaklardan okunması
6 Kamu harcamalarını sınıflandırmak: Yatırım harcamaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
7 Kamu harcamalarını sınıflandırmak: Transfer Harcamaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Kamu gelirlerini sınıflandırmak: Vergi gelirleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması
10 Kamu gelirlerini sınıflandırmak: Diğer kamu gelirleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması
11 Bütçenin işlevleri: Hukuksal ve Siyasi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
12 Bütçenin işlevleri: Ekonomik ve mali Konunun ilgili kaynaklardan okunması
13 Bütçe dengesini kurmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması
14 Bütçe ve borçlanma ilişkisini kurmak: İç borçlanma Konunun ilgili kaynaklardan okunması
15 Bütçe ve borçlanma ilişkisini kurmak: Dış borçlanma Konunun ilgili kaynaklardan okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar