DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Finansal Yönetim * MV   231 3 3 3.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan CENGİZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN CENGİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile mali tablolar üzerinde analiz ve yorum yapması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste, sermaye bütçelemesi teknikleri, sermaye maliyeti ve kar payı politikaları, finansal yönetim gibi temel finans konuları incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen kuramsal bilgilere sahip olma.
X
2
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
3
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
4
Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanıyabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanıyabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
7
Uygulamada karşılaşılan ve ön görülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
X
8
Alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve yorumlayabilme Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme.
9
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel
X
10
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması
2 Finansal yönetim ve diğer disiplinler Konunun ilgili kaynaklardan okunması
3 Oran analizi tekniği Konunun ilgili kaynaklardan okunması
4 Fon akım analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
5 Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği, statik ve dinamik analiz Konunun ilgili kaynaklardan okunması
6 Finansal planlama, finansal planlama araçları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
7 Finansal planlama türleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Normal finansal planlar, olağan üstü planlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması
10 Çalışma sermayesi analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
11 Çalışma sermayesine yatırım politikaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
12 Alacakların yönetimi, kredili satış yönetimi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
13 Stok yönetimi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
14 Kısa ve uzun vadeli fon kaynakları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
15 Oto finansman, fon maliyeti Konunun ilgili kaynaklardan okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar