DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku * MV-   234 4 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Resul TELLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RESUL TELLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş ilişkilerde uygulanan hukuk kuralları, İşçi-İşveren hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi olmak, Sosyal Güvenlik Sistemini tanımak, İşçi-İşveren ilişkilerinde davranışlarını hukuk kuralları çerçevesinde düzenleyebilmek, çalışma yaşamında karşılaşılan problemleri kurallara uygun şekilde çözmek veya çözüm yollarını bilmektir.
Dersin İçeriği
İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen kuramsal bilgilere sahip olma.
X
2
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
3
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
4
Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanıyabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanıyabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
7
Uygulamada karşılaşılan ve ön görülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8
Alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve yorumlayabilme Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme.
9
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel
10
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş hukukunun tanımı, konuları ve tarihsel gelişimi. İş hukukunun hukuk bilimi içindeki yeri, temel ilkeleri. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı
2 İş ve sosyal güvenlik hukukunun kaynakları. 4857 sayılı İş Kanunu'nun uygulama alanı; işler ve iş ilişkileri yönünden uygulama alanı. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı
3 İş sözleşmesi düzenlemek İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı
4 İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı
5 İş ilişkisinin ücret yönünden düzenlenmesi. Ücretin tanımı, unsurları ve ücret sistemleri İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı
6 İş ilişkisinin zaman bakımından düzenlenmesi. Çalışma süresi. Fazla çalışma İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı
7 İş ilişkisini sonlandırmak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı
8 Ara Sınav İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı
9 Tatil ve izinler. İş ilişkisinin kişiler bakımından düzenlenmesi; çocuk ve genç işçiler yönünden düzenleme. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı
10 İş ilişkisinin kişiler bakımından düzenlenmesi; kadın işçiler, özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurları yönünden düzenleme İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı
11 İş ilişkisinin son bulması ve sonuçları. Genel sebeplerle sona erme, bildirimli fesih, bildirimsiz fesih İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı
12 Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı
13 İş sözleşmesinin son bulmasının sonuçları. Kıdem Tazminatı. Sendikalar hakkında genel bilgilerin verilmesi, sendika üyeliği İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı
14 Toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt hakkında genel bilgilerin verilmesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı
15 4/1 a, b ve c belgelerinin düzenlenmesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar