DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslek Etiği * MV-   240 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Resul TELLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RESUL TELLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Etik ve ahlak kavramları, Etik sistemler, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, Meslek Etiği, Mesleki Yozlaşma ve Etik Dışı Davranış Sonuçları, Sosyal Sorumluluk.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen kuramsal bilgilere sahip olma.
X
2
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
3
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
4
Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanıyabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanıyabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
7
Uygulamada karşılaşılan ve ön görülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8
Alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve yorumlayabilme Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme.
9
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel
10
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etik ve ahlak kavramlarını incelemek Ders Kitabı
2 Etik kuralları Ders Kitabı
3 Etik sistemleri Ders Kitabı
4 Etik değerlere uygun davranışların sonuçları Ders Kitabı
5 Amaçlanan sonuç etiği, Kural etiği,Toplumsal sözleşme etiği, Kişisel etik, Sosyal yaşam etiği Ders Kitabı
6 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler Ders Kitabı
7 Kültür Ders Kitabı
8 Ara Sınav Ders Kitabı
9 Normlar ve Değerler a) Hukuki normlar b) Ahlak normları c) Dini normlar d) Örf ve adetler Ders Kitabı
10 Meslek etiği nedir Ders Kitabı
11 Meslek etiği kavramı,.Mesleki etik ilkeler, Mesleğe bağlılık, İş hayatında etik ve etik dışı konular, İş hayatında etik ilkeler, Yönetimde etik ve etik dışı davranışlar Ders Kitabı
12 Ahlaki karar alma yapısı, İş yerinde etik olmayan davranışların çözümlenmesi, Etik olmayan davranışların önlenmesi, İş yerinde etik davranışlara örgüt kültürünün etkisi, İş yerinde etik bir iklim oluşturulması, İş yerinde meslek etiğine uygun ortamda çalışma, İş ahlakına uygun koşulların işe ve iş yerine etkisi, İş ahlakına uygun koşulların çalışanlara etkisi Ders Kitabı
13 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek Ders Kitabı
14 Mesleki açıdan bireysel tükenmişlik ve özgüvenin yitimi, Bireysel doyumsuzluk ve mutsuzluk, Örgütsel/mesleki bağların zayıflaması ve özbenliğin zarar görmesi, İş kalitesinin önemsenmemesi Ders Kitabı
15 Sosyal sorumluluğun tanımı ve türleri Ders Kitabı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitabı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar