DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Muhasebe 1 * MV   121 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan CENGİZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN CENGİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin banka işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri gibi tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeler incelenerek düzenlenmeleri öğrenilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen kuramsal bilgilere sahip olma.
X
2
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
3
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
4
Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanıyabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanıyabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
7
Uygulamada karşılaşılan ve ön görülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
X
8
Alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve yorumlayabilme Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme.
9
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel
X
10
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak Konunun ilgili kaynaklardan okunması
2 Ana ve alt hesapları oluşturmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması
3 Hesap Kavramı ve İşleyişleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması
4 Tek düzen Hesap Planı ve Hesapların Tanımı Konunun ilgili kaynaklardan okunması
5 Açılış kaydı düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması
6 Açılış bilançosu düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması
7 Kapanış bilançosu düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Dönen varlıkları kaydetmek: Hazır Değerler Konunun ilgili kaynaklardan okunması
10 Dönen varlıkları kaydetmek: Menkul Kıymetler Konunun ilgili kaynaklardan okunması
11 Maddi duran varlıkları kaydetmek  Konunun ilgili kaynaklardan okunması
12 Maddi olmayan duran varlıkları kaydetmek  Konunun ilgili kaynaklardan okunması
13 Büyük defter düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması
14 Genel Geçici Mizanın Hazırlanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması
15 Monografiler Soru çözümü
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar