DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mali Tablolar Analizi * MV-   252 4 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan CENGİZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN CENGİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile mali tablo ve türlerinin incelenmesi, mali tabloların işletmeler açısından önemi ve özellikleri vurgulanarak mali tablo düzenlemek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Mali tabloların yatay, dikey, rasyo, trend teknikleri yoluyla analizini kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen kuramsal bilgilere sahip olma.
X
2
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
3
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
4
Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanıyabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanıyabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
7
Uygulamada karşılaşılan ve ön görülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
X
8
Alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve yorumlayabilme Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme.
9
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel
X
10
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mali tablolar ile ilgili temel kavramlar ve sınıflandırılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması
2 Hesap ve rapor tipi bilanço düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması
3 Gelir tablosu düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması
4 Satışların maliyeti tablosunu düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması
5 Fon akım tablosu düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması
6 Nakit akım tablosunu düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması
7 Kar dağıtım tablosu düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Öz kaynak değişim tablosu düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması
10 Yatay analiz yapmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması
11 Dikey analiz yapmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması
12 Trend (eğilim) analizi yapmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması
13 Rasyo analizi yapmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması
14 Fon akış analizi yapmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması
15 Mali tabloların işleyişi ile ilgili genel uygulama Konunun ilgili kaynaklardan okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar