DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Muhasebe II MV-   122 2 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan CENGİZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN CENGİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin banka işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bilanço hesaplarına ilişkin dönem sonu işlemleri, satışların maliyeti ve dönem giderleri, gelir tablosu hazırlama ve kar zarar tespiti, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Envanter yöntemlerini tanımlar.
2) Gelir tablosu uygulaması yapar.
3) Satışların maliyeti uygulamasını yapar.
4) Muhasebe uygulaması yapar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ve İşletmecilikle ilgili temel bilgileri çağdaş işletme uygulamalarıyla ilişkilendirme becerisi kazanır.
X
2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanındaki temel bilgilere sahip olur.
X
3
Muhasebe alanındaki teorik bilgileri güncel uygulamalarla birleştirerek kullanabilir.
X
4
Ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim olur, vergi hesaplamalarını yapar, sosyal güvenlik işlemlerine hakim olur, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilir.
X
5
Çalışma ortamında alanı ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde Muhasebecilikle ilgili süreci yönetebilme becerisi kazanır.
X
6
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile ilgili problemleri ayrıştırarak, tanımlama ve çözebilme becerisine sahip olur.
X
7
Diğer disiplinlerle birlikte takım kurarak ortak çalışabilme becerisi elde eder.
X
8
Meslek etiğini bilir ve mesleki ahlak ve sorumluluk bilinci kazanır.
X
9
Muhasebe ve Vergi alanında öğrenmeyi öğrenip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini elde eder.
X
10
Muhasebe ve Vergi ile ilgili kanunları ve diğer mevzuatları anlayabilme ve uygulama becerisi kazanır.
X
11
Alanında etkin ve etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
X
12
Muhasebede bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını ve ilgili paket programları kullanır.
X
13
Mesleki öz güven becerisine sahip olur.
X
14
Alanında, sosyal sorumluluk bilgisi ve bilincine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Uzun vadeli yabancı kaynakları kaydetmek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Öz kaynakları kaydetmek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Gelir ve gider hesaplarını belirlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Gelir tablosu düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Satışların maliyeti tablosunu düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Kesin Mizanı Düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Envanterin tanımı ve değerleme Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Envanter işlemleri yapmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Sektör bazlı örnek uygulama yapmak: Ticari Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Sektör bazlı örnek uygulama yapmak: Mali Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Dönem sonu işlemlerini yapmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Türk Muhasebe standartlarını sıralamak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Monografiler Soru Çözümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar