DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim MV-   124 2 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Resul TELLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RESUL TELLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İletişim süreci ögelerini öğretme öğrenme süreci açısından tartışıldığında, öğretmen ve öğrencilerin iletişim becerileri açısından daha duyarlı kılınmaları, daha iyi donatılmaları ve öğretmen öğrenci ilişkisinin birbirlerine yakınlaşmalarını sağlamada yardımcı olunması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
1 İletişim Kavramı ve Süreç Bileşenleri 2 İletişim Modelleri 3 İletişim Türleri: Sözlü İletişim 4 Yazılı İletişim 5 Sözsüz İletişim 6 Görsel İletişim 7 İletişimin Yapıcı ve Bozucu Engelleri 8 İletişim Engellerini Aşma ve Etkin İletişim 9 Ailede İletişim 10 İletişim ve Empati 11 Zor İnsanlarla İletişim 12 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 13 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim süreci ögelerini öğretme öğrenme süreci açısından bilir ve yazar.
2) İletişimi engelleyen faktörleri tespit edebilir.
3) Eğitimin temelde bir iletişim etkinliği olduğunu bilme ve gelecekteki eğitim öğretim faaliyetlerini buna göre planlar.
4) Sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim becerilerini etkin biçimde kullanabilir.
5) Etkili iletişim kurabilme ve iletişim çatışmalarına engel tutumları tanımlayabilir.
6) Öğrenme öğretme süreci açısından bazı iletişim modellerini öğrenme ve öğrenme sürecine yansıtabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ve İşletmecilikle ilgili temel bilgileri çağdaş işletme uygulamalarıyla ilişkilendirme becerisi kazanır.
2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanındaki temel bilgilere sahip olur.
3
Muhasebe alanındaki teorik bilgileri güncel uygulamalarla birleştirerek kullanabilir.
4
Ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim olur, vergi hesaplamalarını yapar, sosyal güvenlik işlemlerine hakim olur, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilir.
5
Çalışma ortamında alanı ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde Muhasebecilikle ilgili süreci yönetebilme becerisi kazanır.
X
6
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile ilgili problemleri ayrıştırarak, tanımlama ve çözebilme becerisine sahip olur.
X
7
Diğer disiplinlerle birlikte takım kurarak ortak çalışabilme becerisi elde eder.
X
8
Meslek etiğini bilir ve mesleki ahlak ve sorumluluk bilinci kazanır.
X
9
Muhasebe ve Vergi alanında öğrenmeyi öğrenip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini elde eder.
10
Muhasebe ve Vergi ile ilgili kanunları ve diğer mevzuatları anlayabilme ve uygulama becerisi kazanır.
11
Alanında etkin ve etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
X
12
Muhasebede bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını ve ilgili paket programları kullanır.
13
Mesleki öz güven becerisine sahip olur.
X
14
Alanında, sosyal sorumluluk bilgisi ve bilincine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişimin tanımı, iletişim süreci ve öneminin açıklanması Ders kitabı, makaleler, dergiler Anlatım
2 Sözlü İletişim kurmak Ders kitabı, makaleler, dergiler Anlatım
Soru-Cevap
3 Tek yönlü ve iki yönlü iletişim , iletişim türlerinin açıklanması Ders kitabı, makaleler, dergiler Anlatım
Örnek Olay
4 Yazılı İletişim kurmak Ders kitabı, makaleler, dergiler Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 İletişimin temel özelliklerinin incelenmesi Ders kitabı, makaleler, dergiler Anlatım
Tartışma
6 İletişimin psikolojik işlevlerinin incelenmesi Ders kitabı, makaleler, dergiler Tartışma
Örnek Olay
7 Sözsüz iletişim ve beden dili Ders kitabı, makaleler, dergiler Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders kitabı, makaleler, dergiler Yazılı Sınav
9 Sözsüz İletişim kurmak Ders kitabı, makaleler, dergiler Anlatım
Rol Oynama
10 Biçimsel (Formal) İletişim kurmak Ders kitabı, makaleler, dergiler Soru-Cevap
Tartışma
11 Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak Ders kitabı, makaleler, dergiler Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Örgütsel iletişim, kurum içi yazılar ve genel amaçlı yazıların açıklanması Ders kitabı, makaleler, dergiler Anlatım
Problem Çözme
13 Örgütsel iletişimin incelenmesi Ders kitabı, makaleler, dergiler Soru-Cevap
Tartışma
14 Örgüt dışı iletişim kurmak Ders kitabı, makaleler, dergiler Anlatım
Beyin Fırtınası
15 İletişimin yapıcı ve bozucu engellerinin incelenmesi Ders kitabı, makaleler, dergiler Anlatım
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı, makaleler, dergiler Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar