DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Hukuk MV-   127 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Resul TELLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RESUL TELLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hukukun temel kavramlarının neler olduğu, kavramların kullanım alanları, hukuk kuralı çeşitleri, hukukun bölümleri gibi konularda genel bilgi sahibi olmayı sağlamak.
Dersin İçeriği
Hukuk kurallarının tanımı ve özellikleri Pozitif hukukun kaynakları Kanunların uygulanması Kamu hukuku kapsamına giren hukuk dalları Özel hukuk kapsamına giren hukuk dalları Hukuk kurallarının yaptırımı Türk yargı sistemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal düzen, hukuk sistemi, hukukun kaynakları ile yaptırım kavramlarını tanır.
2) Bir insan olarak sahip olduğu haklarını ve bunları hangi yollarla koruyabileceğini açıklar.
3) Hukukun diğer sosyal düzen kurallarından ayırımını yapar.
4) Kişilik, evlenme, boşanma, mal rejimi, nesep ve velayet-vesayet, miras taksimi ve veraset ilamı, mülkiyet, zilyetlik ve tapu sicili konularında ihtiyaç duyabileceği bilgileri açıklar.
5) Hukukun amaç ve işlevlerini tanımlar.
6) Hukukun temel dalları tanımlar.
7) Hukuksal işlemleri, fiilleri, olayları ve hukukta sorumluluğu tarif eder.
8) Türk yargı düzeni hakkında genel bilgilerle açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ve İşletmecilikle ilgili temel bilgileri çağdaş işletme uygulamalarıyla ilişkilendirme becerisi kazanır.
2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanındaki temel bilgilere sahip olur.
X
3
Muhasebe alanındaki teorik bilgileri güncel uygulamalarla birleştirerek kullanabilir.
4
Ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim olur, vergi hesaplamalarını yapar, sosyal güvenlik işlemlerine hakim olur, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilir.
X
5
Çalışma ortamında alanı ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde Muhasebecilikle ilgili süreci yönetebilme becerisi kazanır.
X
6
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile ilgili problemleri ayrıştırarak, tanımlama ve çözebilme becerisine sahip olur.
X
7
Diğer disiplinlerle birlikte takım kurarak ortak çalışabilme becerisi elde eder.
8
Meslek etiğini bilir ve mesleki ahlak ve sorumluluk bilinci kazanır.
X
9
Muhasebe ve Vergi alanında öğrenmeyi öğrenip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini elde eder.
X
10
Muhasebe ve Vergi ile ilgili kanunları ve diğer mevzuatları anlayabilme ve uygulama becerisi kazanır.
X
11
Alanında etkin ve etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
12
Muhasebede bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını ve ilgili paket programları kullanır.
13
Mesleki öz güven becerisine sahip olur.
X
14
Alanında, sosyal sorumluluk bilgisi ve bilincine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hukuk Kavramı, Hukuk Sistemi,Hukukun Dalları Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
2 Hukukun Kaynakları Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
3 Yargı Sistemi ve Türkiye'de Yargı Kolları Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
4 Türkiye'de Yargı Kollar, Dava Türleri Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
5 Hukuki Olaylar, Hukkuki Fiiller, Hukuki İşlemler Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
6 Kamu Hukuku İşlemleri, Hukuki İlişki ve Hak Kavramı Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
7 Kişilk Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders Kitabı Yazılı Sınav
9 Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
10 Mülkiyet Kavramı, Mülkiyet Hakkının Konusu ve Kapsamı Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
11 Mülkiyet Hakkının İçeriği, Türleri ve Kazanılması Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
12 Borç Kavramı, Borcun Kaynakları, Borcun Hükümleri Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
13 Borçların sona Ermesi, Sözleşme Türleri Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
14 Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mevzuatı 1 Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
15 Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mevzuatı 2 Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitabı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar