DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Maliyesi MV-   128 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan CENGİZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN CENGİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kamu ekonomik faaliyetlerinin nedenleri, biçimleri,kamu ve özel kesimin ekonomik işleyişinin nasıl olduğu olmak üzere maliye bilimi ve kamu maliyesi ile ilgili temel kavram ve teorileri ve bütçe hakkında bilgi vermek 
Dersin İçeriği
Maliyenin Tanımı,Kamu Ekonomisi ve Özel Ekonomi Tanımı,Ayırımı Kamu Harcamalarının Tanımı,Özellikleri, Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri ve Sınırları,Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması,Kamu Harcamalarının Etkileri,Kamu Gelirleri Tanımı,Özellikleri,Çeşitleri, Devlet Borçları Tanımı, Borçlanma Nedenleri, Devlet Borçlarının Sınıflandırılması, Bütçe İlkeleri,Bütçe Sistemleri, Bütçe Çeşitleri,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kamu ekonomik faaliyetlerini sınıflandırır.
2) Bütçe hazırlar.
3) Kamu harcamalarının türlerini belirler.
4) Vergi ve vergilendirmenin ilkelerini saptar.
5) Borçlanma ve türlerini analiz eder.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ve İşletmecilikle ilgili temel bilgileri çağdaş işletme uygulamalarıyla ilişkilendirme becerisi kazanır.
X
2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanındaki temel bilgilere sahip olur.
X
3
Muhasebe alanındaki teorik bilgileri güncel uygulamalarla birleştirerek kullanabilir.
X
4
Ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim olur, vergi hesaplamalarını yapar, sosyal güvenlik işlemlerine hakim olur, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilir.
X
5
Çalışma ortamında alanı ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde Muhasebecilikle ilgili süreci yönetebilme becerisi kazanır.
X
6
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile ilgili problemleri ayrıştırarak, tanımlama ve çözebilme becerisine sahip olur.
X
7
Diğer disiplinlerle birlikte takım kurarak ortak çalışabilme becerisi elde eder.
X
8
Meslek etiğini bilir ve mesleki ahlak ve sorumluluk bilinci kazanır.
X
9
Muhasebe ve Vergi alanında öğrenmeyi öğrenip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini elde eder.
X
10
Muhasebe ve Vergi ile ilgili kanunları ve diğer mevzuatları anlayabilme ve uygulama becerisi kazanır.
X
11
Alanında etkin ve etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
X
12
Muhasebede bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını ve ilgili paket programları kullanır.
X
13
Mesleki öz güven becerisine sahip olur.
X
14
Alanında, sosyal sorumluluk bilgisi ve bilincine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kamu maliyesinin Tanımı ve Kamu maliyesi ile ilgili yaklaşımlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
2 Kamu ekonomik faaliyetleri sınıflandırmak: Tam kamusal mal ve hizmetler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
3 Kamu ekonomik faaliyetleri sınıflandırmak: Yarı kamusal mal ve hizmetler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
4 Kamu ekonomik faaliyetleri sınıflandırmak: Erdemli mallar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
5 Kamu harcamalarını sınıflandırmak: Cari harcamalar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
6 Kamu harcamalarını sınıflandırmak: Yatırım harcamaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
7 Kamu harcamalarını sınıflandırmak: Transfer Harcamaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Kamu gelirlerini sınıflandırmak: Vergi gelirleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
10 Kamu gelirlerini sınıflandırmak: Diğer kamu gelirleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
11 Bütçenin işlevleri: Hukuksal ve Siyasi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
12 Bütçenin işlevleri: Ekonomik ve mali Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
13 Bütçe dengesini kurmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
14 Bütçe ve borçlanma ilişkisini kurmak: İç borçlanma Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
15 Bütçe ve borçlanma ilişkisini kurmak: Dış borçlanma Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar