DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Muhasebe Denetimi MV-   232 4 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan CENGİZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN CENGİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Denetim kavramını açıklayarak, mali tabloların denetimini ve denetim sürecinin işleyişini öğrenmek.
Dersin İçeriği
Denetim standartları ve denetim süreci

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Denetim standartlarını sınıflandırır.
2) Denetim sürecini sıralar.
3) Mali tabloların denetimini ayırt eder.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ve İşletmecilikle ilgili temel bilgileri çağdaş işletme uygulamalarıyla ilişkilendirme becerisi kazanır.
X
2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanındaki temel bilgilere sahip olur.
X
3
Muhasebe alanındaki teorik bilgileri güncel uygulamalarla birleştirerek kullanabilir.
X
4
Ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim olur, vergi hesaplamalarını yapar, sosyal güvenlik işlemlerine hakim olur, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilir.
X
5
Çalışma ortamında alanı ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde Muhasebecilikle ilgili süreci yönetebilme becerisi kazanır.
X
6
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile ilgili problemleri ayrıştırarak, tanımlama ve çözebilme becerisine sahip olur.
X
7
Diğer disiplinlerle birlikte takım kurarak ortak çalışabilme becerisi elde eder.
X
8
Meslek etiğini bilir ve mesleki ahlak ve sorumluluk bilinci kazanır.
X
9
Muhasebe ve Vergi alanında öğrenmeyi öğrenip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini elde eder.
X
10
Muhasebe ve Vergi ile ilgili kanunları ve diğer mevzuatları anlayabilme ve uygulama becerisi kazanır.
X
11
Alanında etkin ve etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
X
12
Muhasebede bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını ve ilgili paket programları kullanır.
X
13
Mesleki öz güven becerisine sahip olur.
X
14
Alanında, sosyal sorumluluk bilgisi ve bilincine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Denetim kavramı ve gelişim süreci Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
2 Muhasebe ve denetim ilişkisini kurmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
3 Denetim türleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
4 Denetim standartlarını ayırt etmek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
5 Denetim testleri ve planlaması yapmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
6 Denetim kanıtları ve prosedürleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
7 Çalışma kağıtları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 İç kontrol yapmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
10 Denetimde örnekleme oluşturmak ve kanıt toplamak: Nicel örnekleme Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
11 Denetimde örnekleme oluşturmak ve kanıt toplamak: Nitel örnekleme Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
12 Mali tabloları denetlemek: Bilanço Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
13 Mali tabloları denetlemek: Gelir Tablosu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
14 Denetim raporu oluşturmak: Standart görüş Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
15 Denetim raporu oluşturmak: Standart görüşten sapmalar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar