DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku MV-   234 4 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Resul TELLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RESUL TELLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş ilişkilerde uygulanan hukuk kuralları, İşçi-İşveren hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi olmak, Sosyal Güvenlik Sistemini tanımak, İşçi-İşveren ilişkilerinde davranışlarını hukuk kuralları çerçevesinde düzenleyebilmek, çalışma yaşamında karşılaşılan problemleri kurallara uygun şekilde çözmek veya çözüm yollarını bilmektir.
Dersin İçeriği
İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşçi ve işveren ilişkilerini belirler.
2) Sosyal güvenlik belgeleri düzenler.
3) İş Hukukunun temel kavramlarını öğrenir.
4) Sosyal Güvenlik Sistemi hakkında bilgi sahibi olur.
5) İşçi-İşveren ilişkilerini kurallara göre düzenleyebilir.
6) Çalışama hayatında karşılaşacağı sorunları hukuk kuralları çerçevesinde çözebilecek veya çözüm yollarına başvurabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ve İşletmecilikle ilgili temel bilgileri çağdaş işletme uygulamalarıyla ilişkilendirme becerisi kazanır.
X
2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanındaki temel bilgilere sahip olur.
X
3
Muhasebe alanındaki teorik bilgileri güncel uygulamalarla birleştirerek kullanabilir.
X
4
Ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim olur, vergi hesaplamalarını yapar, sosyal güvenlik işlemlerine hakim olur, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilir.
X
5
Çalışma ortamında alanı ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde Muhasebecilikle ilgili süreci yönetebilme becerisi kazanır.
X
6
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile ilgili problemleri ayrıştırarak, tanımlama ve çözebilme becerisine sahip olur.
X
7
Diğer disiplinlerle birlikte takım kurarak ortak çalışabilme becerisi elde eder.
X
8
Meslek etiğini bilir ve mesleki ahlak ve sorumluluk bilinci kazanır.
9
Muhasebe ve Vergi alanında öğrenmeyi öğrenip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini elde eder.
X
10
Muhasebe ve Vergi ile ilgili kanunları ve diğer mevzuatları anlayabilme ve uygulama becerisi kazanır.
X
11
Alanında etkin ve etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
12
Muhasebede bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını ve ilgili paket programları kullanır.
13
Mesleki öz güven becerisine sahip olur.
14
Alanında, sosyal sorumluluk bilgisi ve bilincine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş hukukunun tanımı, konuları ve tarihsel gelişimi. İş hukukunun hukuk bilimi içindeki yeri, temel ilkeleri. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
2 İş ve sosyal güvenlik hukukunun kaynakları. 4857 sayılı İş Kanunu'nun uygulama alanı; işler ve iş ilişkileri yönünden uygulama alanı. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
3 İş sözleşmesi düzenlemek İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı Soru-Cevap
Tartışma
5 İş ilişkisinin ücret yönünden düzenlenmesi. Ücretin tanımı, unsurları ve ücret sistemleri İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı Anlatım
Problem Çözme
6 İş ilişkisinin zaman bakımından düzenlenmesi. Çalışma süresi. Fazla çalışma İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
7 İş ilişkisini sonlandırmak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı Yazılı Sınav
9 Tatil ve izinler. İş ilişkisinin kişiler bakımından düzenlenmesi; çocuk ve genç işçiler yönünden düzenleme. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı Tartışma
Problem Çözme
10 İş ilişkisinin kişiler bakımından düzenlenmesi; kadın işçiler, özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurları yönünden düzenleme İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı Anlatım
Problem Çözme
11 İş ilişkisinin son bulması ve sonuçları. Genel sebeplerle sona erme, bildirimli fesih, bildirimsiz fesih İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı Soru-Cevap
Tartışma
12 Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı Tartışma
Problem Çözme
13 İş sözleşmesinin son bulmasının sonuçları. Kıdem Tazminatı. Sendikalar hakkında genel bilgilerin verilmesi, sendika üyeliği İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt hakkında genel bilgilerin verilmesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
15 4/1 a, b ve c belgelerinin düzenlenmesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar