DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslek Etiği MV-   240 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Resul TELLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RESUL TELLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Etik ve ahlak kavramları, Etik sistemler, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, Meslek Etiği, Mesleki Yozlaşma ve Etik Dışı Davranış Sonuçları, Sosyal Sorumluluk.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Etik ve ahlak kavramlarını İnceler.
2) Mesleki etik ilkelerine uyar.
3) Etik ve ahlak kavramlarını tanımlayabilir.
4) Etik sistemleri sınıflandırabilir.
5) Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri sıralayabilir.
6) Meslek etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarını tanımlayabilir.
7) Meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını yorumlayabilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ve İşletmecilikle ilgili temel bilgileri çağdaş işletme uygulamalarıyla ilişkilendirme becerisi kazanır.
X
2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanındaki temel bilgilere sahip olur.
X
3
Muhasebe alanındaki teorik bilgileri güncel uygulamalarla birleştirerek kullanabilir.
X
4
Ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim olur, vergi hesaplamalarını yapar, sosyal güvenlik işlemlerine hakim olur, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilir.
5
Çalışma ortamında alanı ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde Muhasebecilikle ilgili süreci yönetebilme becerisi kazanır.
X
6
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile ilgili problemleri ayrıştırarak, tanımlama ve çözebilme becerisine sahip olur.
X
7
Diğer disiplinlerle birlikte takım kurarak ortak çalışabilme becerisi elde eder.
X
8
Meslek etiğini bilir ve mesleki ahlak ve sorumluluk bilinci kazanır.
X
9
Muhasebe ve Vergi alanında öğrenmeyi öğrenip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini elde eder.
X
10
Muhasebe ve Vergi ile ilgili kanunları ve diğer mevzuatları anlayabilme ve uygulama becerisi kazanır.
X
11
Alanında etkin ve etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
12
Muhasebede bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını ve ilgili paket programları kullanır.
13
Mesleki öz güven becerisine sahip olur.
14
Alanında, sosyal sorumluluk bilgisi ve bilincine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etik ve ahlak kavramlarını incelemek Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
2 Etik kuralları Ders Kitabı Anlatım
Tartışma
3 Etik sistemleri Ders Kitabı Anlatım
Problem Çözme
4 Etik değerlere uygun davranışların sonuçları Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
5 Amaçlanan sonuç etiği, Kural etiği,Toplumsal sözleşme etiği, Kişisel etik, Sosyal yaşam etiği Ders Kitabı Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
6 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler Ders Kitabı Anlatım
Tartışma
7 Kültür Ders Kitabı Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders Kitabı Yazılı Sınav
9 Normlar ve Değerler a) Hukuki normlar b) Ahlak normları c) Dini normlar d) Örf ve adetler Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
10 Meslek etiği kavramı, Mesleki etik ilkeler, Mesleğe bağlılık, İş hayatında etik ve etik dışı konular Ders Kitabı Anlatım
Gösterip Yaptırma
11 İş hayatında etik ilkeler, Yönetimde etik ve etik dışı davranışlar, Ahlaki karar alma yapısı, İş yerinde etik olmayan davranışların çözümlenmesi, Etik olmayan davranışların önlenmesi Ders Kitabı Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
12 İş yerinde etik davranışlara örgüt kültürünün etkisi, İş yerinde etik bir iklim oluşturulması, İş yerinde meslek etiğine uygun ortamda çalışma, İş ahlakına uygun koşulların işe ve iş yerine etkisi, İş ahlakına uygun koşulların çalışanlara etkisi Ders Kitabı Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
13 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek Ders Kitabı Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
14 Mesleki açıdan bireysel tükenmişlik ve özgüvenin yitimi, Bireysel doyumsuzluk ve mutsuzluk, Örgütsel/mesleki bağların zayıflaması ve özbenliğin zarar görmesi, İş kalitesinin önemsenmemesi Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
15 Sosyal sorumluluğun tanımı ve türleri Ders Kitabı Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitabı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar