DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel İşletme MV   133 1 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Resul TELLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RESUL TELLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletmeyi fonksiyonlarına göre tanımak ve işletmenin işleyişini kavramak
Dersin İçeriği
İşletmeciliğe giriş, İşletme kuruluşu ve çeşitleri, Yönetici ve liderlik, Üretim ve pazarlama, Girişimcilik, İşletmelerde kaos yönetimi,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve diğer disiplinlerle ilintisini açıklar.
2) İşletmenin iç ve dış çevre ile olan ilişkilerini açıklar.
3) İşletme çeşitlerini sıralar.
4) İşletmenin kuruluş çalışmalarını, kuruluş yerinin seçimini ve işletmenin kapasitesinin belirlenmesini kavrar.
5) İşletme işlevlerini ( yönetim, pazarlama, üretim, finansman, muhasebe, vb ) ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ve İşletmecilikle ilgili temel bilgileri çağdaş işletme uygulamalarıyla ilişkilendirme becerisi kazanır.
X
2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanındaki temel bilgilere sahip olur.
X
3
Muhasebe alanındaki teorik bilgileri güncel uygulamalarla birleştirerek kullanabilir.
X
4
Ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim olur, vergi hesaplamalarını yapar, sosyal güvenlik işlemlerine hakim olur, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilir.
X
5
Çalışma ortamında alanı ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde Muhasebecilikle ilgili süreci yönetebilme becerisi kazanır.
X
6
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile ilgili problemleri ayrıştırarak, tanımlama ve çözebilme becerisine sahip olur.
X
7
Diğer disiplinlerle birlikte takım kurarak ortak çalışabilme becerisi elde eder.
8
Meslek etiğini bilir ve mesleki ahlak ve sorumluluk bilinci kazanır.
9
Muhasebe ve Vergi alanında öğrenmeyi öğrenip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini elde eder.
X
10
Muhasebe ve Vergi ile ilgili kanunları ve diğer mevzuatları anlayabilme ve uygulama becerisi kazanır.
11
Alanında etkin ve etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
12
Muhasebede bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını ve ilgili paket programları kullanır.
13
Mesleki öz güven becerisine sahip olur.
14
Alanında, sosyal sorumluluk bilgisi ve bilincine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletme Kavramı, İşletmeciliğin Kritik Öğeleri ve İşletmecilikte Ağırlıklı Kavramlar Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
2 İşletmecilik Uğraşısının Kronolojik Trendi ve Diğer Disiplinlerle Bağlantısı - İşletmeleri Etkileyen Çevre Koşulları Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
3 İşletmenin Amaçları ve Kişileri İşletme Kurmaya Yönlendiren Motivler Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 İşletmeciliğin Tüm Eylemlerinde Geçerli Olan Rasyonelleştirme İlkeleri (Verimlilik, Etkililik, Etkinlik, Üretkenlik, Karlılık, Globalleşme ) Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
5 İşletmecilikte Başlangıç Faaliyetleri ve Kuruluş Şekilleri Ders Kitabı Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 İşletmelerin Sınıflandırılması ve İşletmelerarası İşbirliği Şekilleri ve Yönleri Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
7 İşletmelerde Genel İşlev Olarak Yönetim Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ders Kitabı Yazılı Sınav
9 İşletmelerde Temel İşlev Üretim Yönetimi Ders Kitabı Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 İşletmelerde Destekleyici ve Kolaylaştırıcı İşlevler Muhasebe ve Finansman Yönetimi Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 İşletmelerde Destekleyici ve Kolaylaştırıcı İşlev İnsan Kaynakları İşlevi Ders Kitabı Anlatım
Soru-Cevap
12 İşletmelerde Değişim ve Gelişim İşlevi AR-GE Yönetimi Ders Kitabı Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
13 İşletmelerde Değişim ve Gelişim İşlevi Örgüt Geliştirme Ders Kitabı Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
14 Örnek Olay Çözme Ders Kitabı Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 İşletmecilik Uğraşısının Kronolojik Trendi ve Diğer Disiplinlerle Bağlantısı - İşletmeleri Etkileyen Çevre Koşulları Ders Kitabı Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitabı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar