DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Muhasebe 1 MV   121 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan CENGİZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN CENGİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin banka işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri gibi tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeler incelenerek düzenlenmeleri öğrenilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır.
2) Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili temel ilkeleri kavrar
3) Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini kavrayarak geçici mizan düzenler.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ve İşletmecilikle ilgili temel bilgileri çağdaş işletme uygulamalarıyla ilişkilendirme becerisi kazanır.
X
2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanındaki temel bilgilere sahip olur.
X
3
Muhasebe alanındaki teorik bilgileri güncel uygulamalarla birleştirerek kullanabilir.
X
4
Ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim olur, vergi hesaplamalarını yapar, sosyal güvenlik işlemlerine hakim olur, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilir.
X
5
Çalışma ortamında alanı ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde Muhasebecilikle ilgili süreci yönetebilme becerisi kazanır.
X
6
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile ilgili problemleri ayrıştırarak, tanımlama ve çözebilme becerisine sahip olur.
X
7
Diğer disiplinlerle birlikte takım kurarak ortak çalışabilme becerisi elde eder.
X
8
Meslek etiğini bilir ve mesleki ahlak ve sorumluluk bilinci kazanır.
X
9
Muhasebe ve Vergi alanında öğrenmeyi öğrenip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini elde eder.
X
10
Muhasebe ve Vergi ile ilgili kanunları ve diğer mevzuatları anlayabilme ve uygulama becerisi kazanır.
X
11
Alanında etkin ve etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
X
12
Muhasebede bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını ve ilgili paket programları kullanır.
X
13
Mesleki öz güven becerisine sahip olur.
X
14
Alanında, sosyal sorumluluk bilgisi ve bilincine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Ana ve alt hesapları oluşturmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Hesap Kavramı ve İşleyişleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Tek düzen Hesap Planı ve Hesapların Tanımı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Açılış kaydı düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Açılış bilançosu düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Kapanış bilançosu düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Dönen varlıkları kaydetmek: Hazır Değerler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Dönen varlıkları kaydetmek: Menkul Kıymetler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Maddi duran varlıkları kaydetmek  Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Maddi olmayan duran varlıkları kaydetmek  Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Büyük defter düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Genel Geçici Mizanın Hazırlanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Monografiler Soru çözümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar