DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik MV-   146 2 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan CENGİZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN CENGİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel olasılık ve istatistiki kavramları,istatistiksel yöntemleri öğrenmek
Dersin İçeriği
Kombinasyon, permütasyon, olasılık teorisi, merkezi dağılım ölçüleri, merkezi eğilim ölçüleri, istatistik serileri, indeksler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel istatistiksel kavramları öğrenir.
2) İstatistiğin önemini kavrar.
3) Verilerin düzenlenmesini öğrenir.
4) Verileri düzenleyerek serilere dönüştürür.
5) Serileri diyagram grafiğine aktararak bunları yorumlar.
6) Veri sonuçlarını değerlendirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ve İşletmecilikle ilgili temel bilgileri çağdaş işletme uygulamalarıyla ilişkilendirme becerisi kazanır.
X
2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanındaki temel bilgilere sahip olur.
X
3
Muhasebe alanındaki teorik bilgileri güncel uygulamalarla birleştirerek kullanabilir.
X
4
Ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim olur, vergi hesaplamalarını yapar, sosyal güvenlik işlemlerine hakim olur, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilir.
X
5
Çalışma ortamında alanı ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde Muhasebecilikle ilgili süreci yönetebilme becerisi kazanır.
X
6
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile ilgili problemleri ayrıştırarak, tanımlama ve çözebilme becerisine sahip olur.
X
7
Diğer disiplinlerle birlikte takım kurarak ortak çalışabilme becerisi elde eder.
X
8
Meslek etiğini bilir ve mesleki ahlak ve sorumluluk bilinci kazanır.
X
9
Muhasebe ve Vergi alanında öğrenmeyi öğrenip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini elde eder.
X
10
Muhasebe ve Vergi ile ilgili kanunları ve diğer mevzuatları anlayabilme ve uygulama becerisi kazanır.
X
11
Alanında etkin ve etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
X
12
Muhasebede bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını ve ilgili paket programları kullanır.
X
13
Mesleki öz güven becerisine sahip olur.
X
14
Alanında, sosyal sorumluluk bilgisi ve bilincine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistiğin tanımı ve temel kavramlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Verileri serilere dönüştürmek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Verileri toplama yöntemleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Merkezi eğilim ölçülerini hesaplamak: Aritmetik ortalama Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Merkezi eğilim ölçülerini hesaplamak: Geometrik, harmonik ortalama Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
6 Analitik olmayan ortalamaları hesaplamak ve karşılaştırmak: Mod Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
7 Analitik olmayan ortalamaları hesaplamak ve karşılaştırmak: Medyan Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Merkezi dağılım ölçülerini hesaplamak: Ortalama sapma Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Merkezi dağılım ölçülerini hesaplamak: Varyans, Standart sapma Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Rasssal değişkenlerle analiz yapmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
13 İndeks hesaplamaları yapmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
14 Permütasyon, kombinasyon hesapları yapmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
15 Olasılık hesaplamaları yapmak Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar