DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mali Tablolar Analizi MV-   252 4 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan CENGİZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN CENGİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile mali tablo ve türlerinin incelenmesi, mali tabloların işletmeler açısından önemi ve özellikleri vurgulanarak mali tablo düzenlemek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Mali tabloların yatay, dikey, rasyo, trend teknikleri yoluyla analizini kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel mali tablo ve raporları düzenler.
2) Ek mali tablo ve raporları düzenler.
3) Mali analiz yapar ve yorumlar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ve İşletmecilikle ilgili temel bilgileri çağdaş işletme uygulamalarıyla ilişkilendirme becerisi kazanır.
X
2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanındaki temel bilgilere sahip olur.
X
3
Muhasebe alanındaki teorik bilgileri güncel uygulamalarla birleştirerek kullanabilir.
X
4
Ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim olur, vergi hesaplamalarını yapar, sosyal güvenlik işlemlerine hakim olur, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilir.
X
5
Çalışma ortamında alanı ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde Muhasebecilikle ilgili süreci yönetebilme becerisi kazanır.
X
6
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile ilgili problemleri ayrıştırarak, tanımlama ve çözebilme becerisine sahip olur.
X
7
Diğer disiplinlerle birlikte takım kurarak ortak çalışabilme becerisi elde eder.
X
8
Meslek etiğini bilir ve mesleki ahlak ve sorumluluk bilinci kazanır.
X
9
Muhasebe ve Vergi alanında öğrenmeyi öğrenip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini elde eder.
X
10
Muhasebe ve Vergi ile ilgili kanunları ve diğer mevzuatları anlayabilme ve uygulama becerisi kazanır.
X
11
Alanında etkin ve etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
X
12
Muhasebede bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını ve ilgili paket programları kullanır.
X
13
Mesleki öz güven becerisine sahip olur.
X
14
Alanında, sosyal sorumluluk bilgisi ve bilincine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mali tablolar ile ilgili temel kavramlar ve sınıflandırılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
2 Hesap ve rapor tipi bilanço düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
3 Gelir tablosu düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
4 Satışların maliyeti tablosunu düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
5 Fon akım tablosu düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
6 Nakit akım tablosunu düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
7 Kar dağıtım tablosu düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Örnek Olay
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Öz kaynak değişim tablosu düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
10 Yatay analiz yapmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
11 Dikey analiz yapmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
12 Trend (eğilim) analizi yapmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
13 Rasyo analizi yapmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
14 Fon akış analizi yapmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Örnek Olay
15 Mali tabloların işleyişi ile ilgili genel uygulama Konunun ilgili kaynaklardan okunması Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar