DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Kaynakları Yönetimi TUR   120 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gökhan ÇOLAK
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını anlatmaktır.
Dersin İçeriği
İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Analizi ve Tasarımı, İnsan Kaynakları Planlaması, İş Başvurularının Toplanması ve Personel Seçimi, İşe Alıştırma ve Personel Eğitimi, Kariyer Planlaması, Performans Değerleme, İş Değerlemesi, Ücret Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan Kaynakları Yönetimi kavram ve esaslarını tanımlamak.
2) İş analizi ve tasarımını açıklamak.
3) Oryantasyon, personel eğitimi ve kariyer planlamasını anlamak.
4) Performans değerleme ve iş değerlemeyi tanımlar ve yöntemlerini anlamak.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: İnsan Kaynakları Yönetimi Hakkında Temel Kavramlar ve Bilgiler. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
2 İnsan Kaynakları Yönetimi Hakkında Temel Kavramlar ve Bilgiler. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
3 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
4 İş Analizi ve Tasarımı. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
5 İnsan Kaynakları Planlaması. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
6 İş Başvurularının Toplanması ve Personel Seçimi. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
7 İşe Alıştırma ve Personel Eğitimi. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Kariyer Planlaması. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
10 Performans Değerleme. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
11 İş Değerlemesi. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
12 Ücret Yönetimi. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
13 İş Sağlığı ve Güvenliği. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
14 İşçi-İşveren İlişkileri Yönetimi. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
15 Finale Hazırlık ve Genel Tekrar. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar