DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ön Büro Hizmetleri TUR   103 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gökhan ÇOLAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÖKHAN ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; ön büro hizmetlerinin yürütülmesine rehberlik etme ile ilgili yeterliklerinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Önbüro Hizmetleri, Vücut Bakımında Dikkat Edilecek Hususlar, Üniforma Kontrolünde Dikkat Edilecek Hususlar, Çalışma Çizelgesi ve Dağılımı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar, Önbüro Departmanında Konukları Karşılayarak Bagajlarını Taşıma ve Araçlarını Park Etme, Önbüro Departmanında Kullanılan Donanımlar ve Formlar, Önbüro Departmanı ile Kat Hizmetleri Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro Departmanı ile Yiyecek İçecek Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro Departmanı ile Mali ve İdari İşler Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro Departmanı ile Teknik Servis Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro Departmanı ile Satış Pazarlama Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro Departmanı ile Satış Pazarlama Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro ile Yiyecek İçecek Hizmetleri Departmanları Arasındaki Koordinasyonu Sağlayan Raporlar ve Formlar, Önbüro Departmanı ile Güvenlik Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro ile Teknik Servis Departmanları Arasındaki Koordinasyonu Sağlayan Raporlar ve Formlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Önbüro hizmetlerini tanır.
2) Kişisel hazırlık yapar.
3) İş organizasyonu yapar.
4) Önbüro işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
5) Diğer departmanlarla koordinasyonu sağlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Otel İşletmelerinde Önbüro Departmanı. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
2 Vücut Bakımında Dikkat Edilecek Hususlar. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
3 Üniforma Kontrolünde Dikkat Edilecek Hususlar. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
4 Çalışma Çizelgesi ve Dağılımı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
5 Önbüro Departmanında Konukları Karşılayarak Bagajlarını Taşıma ve Araçlarını Park Etme. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
6 Önbüro Departmanında Kullanılan Donanım ve Formlar. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
7 Önbüro Departmanı ile Kat Hizmetleri Departmanı Arasındaki İlişki. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Önbüro Departmanı ile Yiyecek İçecek Departmanı Arasındaki İlişkiler. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
10 Önbüro Departmanı ile Mali ve İdari İşler Departmanı Arasındaki İlişki. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
11 Önbüro Departmanı ile Teknik Servis Departmanı Arasındaki İlişki. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
12 Önbüro Departmanı ile Satış Pazarlama Departmanı Arasındaki İlişki. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
13 Önbüro ile Yiyecek İçecek Hizmetleri Departmanları Arasındaki Koordinasyonu Sağlayan Raporlar ve Formlar. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
14 Önbüro Departmanı ile Güvenlik Departmanı Arasındaki İlişki. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
15 Önbüro ile Teknik Servis Departmanları Arasındaki Koordinasyonu Sağlayan Raporlar ve Formlar. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar