DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Otel İşletmeciliği TUR   104 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gökhan ÇOLAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÖKHAN ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Otel İşletmeciliği Yatırım Yönetim Planlama Kontrol kavramlarını açıklamak yeterliğinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Turizm yatırım ve işletmelerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik, mülkiyet bakımından sınıflandırılması, büyük otel işletmeleri, kuruluş yeri faktörleri, değişik tip otellerin kuruluş yerlerinin seçimi ile ilgili spesifik faktörler, otel işletmelerinde kuruluş yeri ile ilgili maliyet hesaplamaları, giderlerin saptanması, gelirlerin saptanması, odaların sınıflandırılması, organizasyon tanım, organizasyon yapılırken göz önünde tutulacak hususlar, organizasyonun faydaları, uygun organizasyon biçiminin seçimi, otel organizasyon tipleri, otellerde temel bölümler, finansmanın tanımı, varlıkların sağlanması, sağlam bir finansmana hakim olan prensipler ve fonların sağlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Otel işletmelerinin sınıflandırılmasını açıklar.
2) Otel işletmelerinin kuruluş yeri seçimini açıklar.
3) Otel işletmelerinde uygun fiyatın tespitini yapar.
4) Otel işletmelerinde organizasyon yapısını açıklar.
5) Otel işletmelerinde finansmanı açıklar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turizm Yatırım ve İşletmelerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
2 Otel İşletmelerinin Mülkiyet Bakımından Sınıflandırılması. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
3 Büyük Otel İşletmeleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
4 Kuruluş Yeri Faktörleri, Değişik Tip Otellerin Kuruluş Yerlerinin Seçimi ile İlgili Spesifik Faktörler. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
5 Otel İşletmelerinde Kuruluş Yeri ile İlgili Maliyet Hesaplamaları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
6 Otel işletmelerinde Gelirlerin ve Giderlerin Saptanması. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
7 Konu Tekrarı. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Organizasyonun Faydaları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
10 Uygun Organizasyon Biçiminin Seçimi. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
11 Otel Organizasyon Tipleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
12 Otellerde Temel Bölümler. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
13 Finansmanın Tanımı, Varlıkların Sağlanması. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
14 Sağlam Bir Finansmana Hakim Olan Prensipler, Fonların Sağlanması. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
15 Odaların Sınıflandırılması. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar