DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yiyecek İçecek Servisi-II TUR   106 2 2 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dilek SAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDİLEK SAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye servisin ne olduğunu kavratmak ve genel servis kurallarını benimsetmek en temel amaçtır. Ayrıca servis türlerini uygulamalı bir şekilde göstererek servis türleri arasındaki farkları kavratarak el becerisini geliştirip deneyim sahibi olmasını sağlamaktır
Dersin İçeriği
Servis Bilgisi, Temel Mutfak Bilgileri, İçecekler ve Servisleri, Konuk İlişkileri ve Şikayetler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yemek ve içki servisinin önemini açıklar.
2) Servis türlerini sıralar.
3) Servis basamaklarını açıklar
4) Temel mutfak bilgilerini açıklar
5) İçecek servisini organize eder
6) Konuk şikayetlerini değerlendirir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
X
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
X
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
X
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
X
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
X
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
X
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Servisin Tanımı ve Önemi     Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen, 99-170s. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
2 Servis Türleri   Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen, 99-170. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
3 Temel Servis Bilgileri  Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen, 99-170. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
4 Servis Öncesi Yapılan Son Hazırlıklar,  Servis Basamakları, Ziyafet Çalışmaları   Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen, 99-170. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
5 Pişirme Yöntemleri:Ağartma, Haşlama,Hafif Haşlama, Izgara, Buharda pişirme, Kızartma Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen, 99-170. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
6 Pişirme Yöntemleri:Tavada pişirme, Etleri Fırında Pişirme, Hamur İşleri Fırında Pişirme   Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen, 99-170. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
7 Garnitürler, Soslar Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen, 99-170. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen, 99-170. Yazılı Sınav
9 İçecek Bilgisi ve Servisleri Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen, 99-170. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
10 Alkolsüz İçeceklerin Servisleri   Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen, 99-170.
11 Alkollü İçeceklerin Servisleri   Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen, 99-170. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
12 Sıcak İçeceklerin Servisleri   Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen, 99-170.
13 Soğuk İçeceklerin Servisleri   Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen, 99-170. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
14 Konuk ile İlişkiler Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen, 99-170. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
15 Konukların Sınıflandırılması Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen, 99-170. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yiyecek ve İcecek Servisi ,Doc. Dr. Alptekin Sokmen, 99-170. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar