DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Otelcilik Otomasyon Sistemleri TUR   207 3 2 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gökhan ÇOLAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÖKHAN ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; konaklamada otomasyon programını kullanarak konaklama işlemlerini yapma ile ilgili yeterliliklerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Sistemle İlgili Bilgiler, Sisteme Giriş Çıkış ve Değiştirme, Önbüro İşlemleri, Odalar İşlemleri, Ön Kasa İşlemleri, Arka Büro İşlemleri, Raporlama İşlemleri, Giriş Çıkış ve Gece İşlemleri Dokümanları, Yiyecek İçecek Departmanı ile İlgili Dokümanlar, Kat Hizmetleri Departmanı ile İlgili Dokümanlar, Mali ve İdari İşler Departmanı ile İlgili Dokümanları Almak, Teknik Servis Departmanı ile İlgili Dokümanları Almak, Satış ve Pazarlama Departmanı ile İlgili Dokümanları Almak ve Güvenlik Departmanı ile İlgili Dokümanları Almak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sistem işlemlerini yapmak.
2) Konaklama işlemlerini yapmak.
3) Ön büro ile ilgili dokümanları almak.
4) Diğer departmanlarla ilgili dokümanları almak.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sistemle İlgili Bilgiler. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
2 Sisteme Giriş-Çıkış ve Değiştirme. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
3 Ön Büro İşlemleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
4 Odalar İşlemleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
5 Ön Kasa İşlemleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
6 Arka Büro İşlemleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
7 Raporlama İşlemleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Giriş Çıkış ve Gece İşlemleri Dokümanları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
10 Yiyecek İçecek Departmanı ile İlgili Dokümanlar. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
11 Kat Hizmetleri Departmanı ile İlgili Dokümanlar. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
12 Mali ve İdari İşler Departmanı ile İlgili Dokümanları Almak. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
13 Teknik Servis Departmanı ile İlgili Dokümanları Almak. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
14 Satış ve Pazarlama Departmanı ile İlgili Dokümanları Almak. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
15 Güvenlik Departmanı ile İlgili Dokümanları Almak. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Fina Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar