DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj TUR   209 3 0 2 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dilek SAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDİLEK SAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin üniversitede mesleki alanda gördükleri teorik ve pratik bilgileri, turizm işletmelerinde uygulama, ayrıca iş hayatı ile ilgili takım çalışması, kurum çalışanlarıyla iletişim kurabilme gibi konularda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Öğrencilerin mesleği ile ilgili almış olduğu tüm teorik ve pratik bilgilerin turizm endüstrisindeki kuruluşlarda uygulamaya dökülmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki bilgilerini sektörde uygular
2) Takım çalışması içerisinde yer alır
3) İş hayatındaki hiyerarşik düzeni ve insan ilişkilerini öğrenir
4) Turizm işletmelerinde yapılan aktiviteleri rapor şeklinde sunar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Staj yapan öğrencilerin değerlendirilmesi Staj defteri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Grupların oluşturulması Staj defteri Anlatım
Grup Çalışması
3 Birinci grubun staj uygulama ve deneyimlerinin görüşülmesi Staj defteri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İkinci grubun staj uygulama ve deneyimlerinin görüşülmesi Staj defteri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Üçüncü grubun staj uygulama ve deneyimlerinin görüşülmesi Staj defteri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Dördüncü grubun staj uygulama ve deneyimlerinin görüşülmesi Staj defteri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Beşinci grubun staj uygulama ve deneyimlerinin görüşülmesi Staj defteri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Birinci grubun staj uygulama ve deneyimlerinin sunumu Staj defteri Anlatım
Soru-Cevap
10 İkinci grubun staj uygulama ve deneyimlerinin sunumu Staj defteri Anlatım
Soru-Cevap
11 Üçüncü grubun staj uygulama ve deneyimlerinin sunumu Staj defteri Anlatım
Soru-Cevap
12 Dördüncü grubun staj uygulama ve deneyimlerinin sunumu Staj defteri Anlatım
Soru-Cevap
13 Beşinci grubun staj uygulama ve deneyimlerinin sunumu Staj defteri Anlatım
Soru-Cevap
14 Staj gruplarıyla genel değerlendirmenin yapılması Staj defteri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Staj yapılan işletmenin mesleki açıdan değerlendirilerek, gözlemlerin rapor halinde teslim edilmesi Staj defteri Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar