DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Muhasebe TUR   200 4 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Resul TELLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.RESUL TELLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin banka işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri gibi tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeler incelenerek düzenlenmeleri öğrenilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletme kavramlarını öğrenir.
2) İşletme ve işletme yönetiminin önemini anlar.
3) İşletme sorunlarının çözümünü belirler.
4) Mesleki değerleri tanır.
5) Etik değerleri tanır.
6) Mesleki sorumluluğun toplumsal önemini kavrar.
7) Sayısal yöntemlerle analiz yapabilir.
8) Ekonomik kavramı anlama ve yorumlar.
9) Paket programları kullanabilir.
10) Sorumlulukların bilincinde olarak önemli kararlar alır.
11) Ekonomik, sosyal, kültürel vb. alanlarda kendini geliştirmesi gerektiğini anlar.
12) Yoğun çalışma koşullarında stratejik kararlar alabilir.
13) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörü yakından izler.
14) Rekabetçi olmanın avantajlarını öğrenir.
15) Mesleki ve diğer alanlarda eleştiri yapabilme empati kurabilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Ana ve alt hesapları oluşturmak Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Hesap Kavramı ve İşleyişleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Tek düzen Hesap Planı ve Hesapların Tanımı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Açılış kaydı düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Açılış bilançosu düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Kapanış bilançosu düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Dönen varlıklar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Dönen varlıkları kaydetmek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Duran varlıklar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Duran varlıkları kaydetmek  Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Büyük defter düzenlemek Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Genel Geçici Mizanın Hazırlanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Monografiler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar