DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Konuk İlişkileri TUR   222 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gökhan ÇOLAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÖKHAN ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Konuk ilişkileri ve memnuniyetinin önemini kavratmak,konuk ilişkileri departmanının işleyişi hakkında bilgilendirmek, telefon, mail vb. iletişim araçlarını etkin kullanma becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği
Konuk ilişkileri, konuk memnuniyeti, konuk ilişkileri departmanının işleyişi, zor konuklarla doğru iletişim, acil durum iletişimi, konuk tipleri ve davranışları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konuk ilişkileri ve memnuniyetinin önemini kavrar.
2) Konukla doğru iletişim kurabilir.
3) Konuk tiplerini bilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarmak.
2
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklamak.
3
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarmak
4
Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarmak.
5
Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme,, yürütme,, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
6
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanmak.
7
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel o rtamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanımak, kullanmak.
8
Konuk gereksinimlerini karşılayacak ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanmak
9
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma
10
Ekip üyesi olarak çalışmak ve sorumluluk almak.
11
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurmak.
12
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapmak.
13
Etik değerlere bağlı kalmak ve doğal çevreyi korumak.
14
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen göstermek.
15
Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirmek.
16
Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek ve analiz etme becerisine sahip olmak
17
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olmak
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Misafir İlişkileri Kavramı. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
2 Temel İletişim Türleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
3 Örgütsel İletişim. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
4 Müşteri İlişkileri Departmanı ve İşlevleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
5 Konuk Memnuniyeti. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
6 Konuk Tipleri ve Davranışları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
7 Konuk Tipleri ve Davranışları. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Zor insanlarla iletişim teknikleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
10 Zor insanlarla iletişim teknikleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
11 Turizm alanında yaşanabilecek konuk ilişkileri problemler. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
12 Turizm alanında yaşanmış problemler. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
13 Konaklama İşletmelerinde yaşanmış problemler. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
14 Konuk Şikayetleri. Ders Kitabının İlgili Sayfaları Anlatım
Tartışma
15 Konuk Şikayetlerinin Değerlendirilmesi. Ders Kitabının İlgili Sayfalarıp Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar