DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Bağcılık BAT   102 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İlkay ŞEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İLKAY ŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
üzüm bitkisinin tanıtılması; biyolojik ve teknik özelliklerinin öğrenilmesi; çoğaltma, yetiştirme teknikleri ve kültürel uygulamaların gerçekleştirilebilmesine yönelik teorik ve pratik bilgilerin kazandırılması
Dersin İçeriği
Asmanın doğuşu ve yayılışı; bağcılığın tarihçesi; asmanın sistematikteki yeri; asmanın doku ve organları, bağ yeri seçimine etkileri; üzümün değerlendirme şekilleri; çoğaltma, budama ve terbiye sistemleri ve bunlara yönelik kültürel uygulamalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) asma bitkisinin doğuşu ve sistematikte ki işlevlerini tanır.
2) Bağcılığın teknik ve ekonomik özelliklerini kullanır.
3) Asmanın doku ve organlarının tanımlar.
4) Üzümün değerlendirme şekillerini kendi ifadeleriyle tanımlar.
5) Üzüm bitkisinin üreme ve kültürel uygulamalarını tanır.
6) üzüm bitkisinin ekolojik isteklerini öğrenir.
7) üzüm çeşitlerini tanır.
8) üzüm bitkisinin toprak isteklerini analiz eder.
9) asma bahçesinin kurulmasını öğrenir.
10) asma bitkisinin kültürel mücadele yöntemlerini kavrar.
11) asma bitkisinin budama yöntemini öğrenir.
12) asma bitkisinin sulama sistemini tanır.
13) asma bitkisinin gübrelemesini öğrenir.
14) asma bitkisinin hasad yöntemini öğrenir.
15) üzüm işleme yöntemleri hakkında bilgi kazanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Asmanın doğuşu ve yayılması, bağcılığın Türkiye de tarımsal bölgelere göre durumu ve özellikleri. farklı kaynaklardan hazırlık yapılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Asmanın sistematikteki yeri, Asmanın dokuları ve özellikleri, bağcılık açısından önemleri farklı kaynaklardan hazırlık yapılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
3 Asmanın toprak altı organları , köklerin morfolojisi, anatomisi ve fizyolojik özellikleri. farklı kaynaklardan hazırlık yapılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
4 üzüm bitkisi ve organları, gövde, dallar ve morfolojileri. türleri, anatomisi ve fizyolojik bilgileri. farklı kaynaklardan hazırlık yapılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Yaz sürgünü ve özellikleri, sürgün ucu ve yaprağın tanıtılması, tipleri, bağcılık açısından değerlendirilmesi. farklı kaynaklardan hazırlık yapılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Üzüm, salkım iskeleti, çiçek, döllenme biyolojisi, salkım ve tane tipleri, çekirdek, çiçek ve meyve ile ilgili fizyolojik bilgiler. farklı kaynaklardan hazırlık yapılmıştır
7 Sülük, koltuk sürgünü ve inci bezeleri farklı kaynaklardan hazırlık yapılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Asmanın ekolojik istekleri, asmanın fenolojik dönemleri, sıcaklık, güneşlenme (Heliotermi), yağış ve hava nemi farklı kaynaklardan hazırlık yapılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
10 Rüzgar, Coğrafi durum, yükseklik, yöney ve su kütleleri, don olayları, meydana getiren faktörler ve alınacak önlemler. farklı kaynaklardan hazırlık yapılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
11 Toprağın etkisi, taşlı ve çakıllı topraklar, killi topraklar, tınlı topraklar, marnlı topraklar. farklı kaynaklardan hazırlık yapılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
12 Toprağın etkisi, kalkerli topraklar, kumlu topraklar, lösler ve humuslu topraklar farklı kaynaklardan hazırlık yapılmıştır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Üzümün genel değerlendirme şekilleri, sofralık, kurutmalık , şaraplık üzümlerin özellikleri. farklı kaynaklardan hazırlık yapılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Budamanın genel prensipleri ve önemli fark gösteren özellikleri, farklı kaynaklardan hazırlık yapılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
15 kültürel işlemlerin tanıtılması ve özellikleri farklı kaynaklardan hazırlık yapılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar