DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Ekonomisi BAT   111 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İlkay ŞEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İLKAY ŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin ekonomi bilimi ile ilgili temel kavramları ve teorileri öğrenerek, güncel ekonomik olayları analiz edebilecek bilgi ve becerileri kazanmaları; tarım sektöründeki sorunların ekonomik boyutu hakkında genel bir fikir sahibi olmalarıdır.
Dersin İçeriği
Ekonomi ile İlgili Temel Kavramlar, - Her Ekonominin Karşılaştığı Temel Sorunlar ve Ekonomik Sistemler, - Piyasa Kavramı ve Piyasa Çeşitleri, - Fiyat Teorisi, - Tüketim Teorisi, - Üretim Teorisi, - Üretim Masrafları, - Tam Rekabet Piyasasında Denge, - Monopol Piyasada Denge, - Makro ekonomide temel göstergeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekonomik problemleri tanır.
2) Ekonomik problemleri analiz eder.
3) Ekonomide değişkenler arasındaki ilişkileri grafiksel, sayısal ve sözel olarak anlar.
4) Günlük ekonomik olayları kendi ifadeleriyle tanımlar.
5) Tarım işletmeciliğinde ve tarım sektöründe karşılaşılan problemlerin ekonomik boyutunu tanır.
6) ekonominin doğuşu ve yayılışını öğrenir.
7) ekonominin önemini kendi ifadeleriyle tanımlar.
8) tarım ekonomisinin amaçlarını öğrenir.
9) tarım ekonomisinin pazarlanma organlarını öğrenir.
10) Türkiye de ekonominin durumunu kavrar.
11) Dünyada ekonominin durumunu anlar.
12) Dünyada ve Türkiye de tarım ekonomisinin payını tanır.
13) Tarımsal pazarlamayı öğrenir.
14) Kooparatifçiliği öğrenir.
15) Ekonomide tarımın payını kavrar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin kapsamı, gerekçesi, yararlanılabilecek kaynakların tanıtımı Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Ekonomi biliminin temel kavramları, Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
3 Her ekonominin karşı karşıya olduğu sorunlar, üretim olanakları, fırsat maliyeti ve ekonomik sistemler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Ödev
4 Piyasa kavramı ve piyasa çeşitleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Ödev
5 Talep ve arz kavramları, talep ve arzdaki değişmeler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Piyasa dengesi ve fiyat oluşumu, denge fiyatının değişmesi, piyasa dengesi ve zaman Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
7 Talep ve arz esneklikleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Tüketici tercihleri, fayda, tüketici dengesi ve fayda maksimizasyonu Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
10 Kısa dönemde üretim fonksiyonu ve azalan verim kanunu Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
11 Uzun dönemde üretim fonksiyonu, ölçek ekonomisi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
12 Eş ürün eğrileri, eş masraf doğruları, ekonomik optimum üretim miktarı Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
13 Masraf kavramı, kısa ve uzun dönemde masraflar Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Tam rekabet piyasasında durumlar Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
15 Makro ekonomi ile ilgili temel kavramlar, milli gelir, istihdam, enflasyon, milli gelir hesaplama yöntemleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar