DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkilerine Giriş BAT   113 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aygül DAYAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYGÜL DAYAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliğinin temel ilkeleri, üretim teknikleri, derim sonrası fizyolojisi ile meyve ve sebze bahçeleri ile bağ alanlarında uygulanan kültürel ve teknik işlemler konularında bilgi kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Bahçe bitkileri (meyve, sebze,süs bitkileri ve bağ) yetiştiriciliğinin temel ilke ve kavramları, üretim teknikleri, uygulanan kültürel ve teknik işlemler ile beslenme ve insan sağlığı bakımından önemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiyenin bahçe bitkileri potansiyelini açıklar.
2) Bahçe kurmada dikkat edilmesi gereken koşulları tanımlar .
3) Bahçe bitkilerinin tarihçesini tanımlar.
4) Bahçe bitkilerindeki temel terimleri tanımlar.
5) Meyve ve sebzeleri sınıflandırır.
6) Bahçe bitkilerinin temel ve fizyolojik esaslarını değerlendirir.
7) Bahçe kurmada dikkat edilmesi gereken koşulları tanımlar
8) Türkiyenin dış satımında önem arz eden meyve ve sebzeler ile bunların pazara hazırlanması ve muhafazası konularında bilgi sahibi olur.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bahçe Bitkilerinin Tarihçesi  Sunum hazırlama Anlatım
2 Bahçe Bitkilerinin Uğraş Alanları  Sunum hazırlama Anlatım
3 Bahçe Bitkilerinin Ülke Ekonomisindeki Yeri ve Endüstri Kolları ile İlişkisi Sunum hazırlama Anlatım
4 Beslenme ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
5 Bahçe Bitkilerinde Önemli Terimler Sunum hazırlama Anlatım
6 Meyve Türlerinin Sınıflandırılması Sunum hazırlama Anlatım
7 Sebze Türlerinin Sınıflandırılması Sunum hazırlama Anlatım
8 Ara Sınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Bahçe Bitkilerindeki Kültürel ve Teknik işlemler (Sulama, Budama, Toprak İşleme, Gübreleme, Mücadele, Derim) Sunum hazırlama Anlatım
10 Bahçe Bitkilerindeki Kültürel ve Teknik işlemler (Sulama, Budama, Toprak İşleme, Gübreleme, Mücadele, Derim) Sunum hazırlama
11 Bahçe Bitkilerinde Ekolojik Koşullar (İklim, Toprak)  Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
12 Bahçe Bitkilerinde Ekolojik Koşullar (İklim, Toprak)  Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
13 Bahçe Bitkilerinde Anaç Kullanımı ve Bahçe Bitkilerinin Çoğaltılması (Generatif Çoğaltma, Vejetatif Çoğaltma)  Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
14 Bahçe Bitkilerinde Anaç Kullanımı ve Bahçe Bitkilerinin Çoğaltılması (Generatif Çoğaltma, Vejetatif Çoğaltma)  Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
15 Türkiye Bahçe Bitkileri Üretim Projeksiyonları  Sunum hazırlama Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar