DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği BAT   209 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İlkay ŞEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İLKAY ŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
süs bitkilerinin kavramını içeriğini, farklı mevsimlik çiçekleri çoğaltabilmesini, yetiştirebilmesini, ıslahını üretimde karşılaşılan sorunları çözebilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
süs bitkilerinin tanımlanması, sınıflandırılması, süs bitkilerinin yetiştiriciliğinin ekonomik önemi, çoğaltım yöntem ve teknikleri, ekolojik istekleri, yetiştiricilik için gerekli teknik malzeme, donanım ve ortamlar, sera düzenlemesi, farklı mevsimlik çiçeklerin yetiştiriciliği.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı çoğaltım tekniklerini öğrenir.
2) Çiçek üretim programını analiz eder.
3) Yeni yetiştiricilik tekniklerini öğrenir.
4) Çevreye duyarlı bitki yetiştiricilğini öğrenir.
5) süs bitkilerinin dünyada ki önemini tanır.
6) süs bitkilerinin Türkiye de ki önemini tanır.
7) Türkiye de yetiştiriciliği yapılan süs bitkilerini tanır.
8) süs bitkilerinin önemini kavrar.
9) süs bitkilerini gruplandırılmasını öğrenir.
10) süs bitkilerinin türlerini öğrenir.
11) süs bitkilerinin bakımını öğrenir.
12) en çok yetiştiriciliği yapılan süs bitkilerini öğrenir.
13) dış mekan süs bitkilerini tanır.
14) salon bitkilerini ayırt edebilme yeteneği kazanır.
15) soğanlı süs bitkileri yetiştiriciliği öğrenir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 süs bitkilerinin tanımı Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
2 süs bitkilerin dünyada ki ve türkiyede ki önemi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
3 süs bitkilerinin sınıflandırılması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Çiçek üretim programını planlayabilme Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Farklı tekniklerle çoğaltabilme Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Yeni yetiştiricilik tekniklerini öğrenme, üretime aktarabilme Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
7 süs bitkileri yetiştiriciliğini kısıtlayan faktörler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 süs bitkilerinin üretim miktarı ve türkiye de ki durumu Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
10 Nergis, lale, sümbül yetiştiriciliği Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 süs bitkileri yetiştiriciliğinde uygulanan kültürel mücadeler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 süs bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan gübreler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
13 süs bitkilerinde uygulanan budama yöntemleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
14 süs bitkilerinde görülebilen hastalık ve zararlılar ve mücadele yöntemleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
15 süs bitkileri yetiştiricliğinin bölgelere göre dağılımı Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar