DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkilerinde Derim Sonrası Fizyoloji BAT   202 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aygül DAYAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYGÜL DAYAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe ürünlerinin derim sonrası fizyolojileri hakkında bilgi edinmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Bahçe ürünlerinin (meyve, sebze, çiçek, fidan, tohum v.b.) derim sonrası fizyolojisi ve teknolojisi ilişkin temel esaslar, derim zamanı, derim tekniği, ambalajlama, depolama yöntemleri, derimden sonra bahçe ürünlerinde meydana gelen fiziksel, kimyasal ve fizyolojik değişimler ve derim sonrası hastalıklar ve bozulmalar anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) derim kriterlerini açıklar
2) derim tekniğini uygular
3) derim sonrası işlemleri uygular
4) muhafazada kullanılan soğutma yöntemlerini karşılaştırır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bahçe ürünlerinin muhafazasının amacı ve önemi Sunum hazırlama
2 Meyve büyümesi ve olgunlaşma Sunum hazırlama
3 Ürünlerin büyümesi ve olgunlaşması sırasında oluşan morfolojik değişimler Sunum hazırlama
4 Ürünlerin büyüme ve olgunlaşması sırasında oluşan kimyasal değişimler Sunum hazırlama
5 Bahçe bitkileri ürünlerinin büyüme ve gelişmesi sırasında solunumda oluşan değişimler ve solunuma etki eden faktörler Sunum hazırlama
6 Solunum klimakteriği, etilen Sunum hazırlama
7 Bahçe ürünlerinin derim kriterleri Sunum hazırlama
8 Ara Sınav sınav soruları hazırlama Yazılı Sınav
9 Bahçe ürünlerinin derim teknikleri Sunum hazırlama
10 Önsoğutma ve soğutma tekniği Sunum hazırlama
11 Depolama yöntemleri: Adi ve Soğukta muhafaza Sunum hazırlama
12 Depolama yöntemleri: Kontrollü veya Modifiye atmosferde muhafaza Sunum hazırlama
13 Bahçe ürünlerinde derim sonrası hastalıklar ve bozulmalar Sunum hazırlama
14 Bahçe ürünlerinde derim sonrası hastalıklar ve bozulmalar Sunum hazırlama
15 Öğrencilerin sözlü sunumları ve tartışma Anlatılacak konuların önceden dağıtılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar