DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ilıman İklim Meyveleri 2 BAT   204 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İlkay ŞEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İLKAY ŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin ılıman iklim meyve türleri içine giren sert çekirdekli (şeftali, kayısı, erik, kiraz, vişne) ve incir, nar ve çilek gibi meyve türlerinin morfolojik ve fizyolojik karakterlerini, ekolojik isteklerini, üreme biyolojisi ve üretim tekniklerini tanıyarak, bu meyve türlerinin yetiştiriciliği ile ilgili projeleri yapılabilmesini, araştırma ve ıslah ile yeni çeşitlerin ve üretim yöntemlerinin ortaya çıkarılmasını, yeni tekniklerle daha verimli tesislerin kurulmasını sağlayabilmesini, bu meyve türleri ile ilgili girdilerin neler olabileceğini ve karlı üretim sağlayabilme yöntemlerini uygulamayabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Sert çekirdekli meyvelerden şeftali, nektarin, kayısı, erik, kiraz-vişne ile ncir, nar ve çileğin morfolojik, biyolojik özellikleri ile yetiştirme teknikleri incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sert çekirdekli ve incir, nar, çilek gibi diğer bazı meyvelerin morfolojik ve fizyolojik özellikleri ile ekolojik isteklerini tanır.
2) Bu meyve türlerinin üreme biyolojilerini ve verimlilik özelliklerini açıklar.
3) Bu meyve türlerini kullanır.
4) Bu meyve türlerinde yeni çeşitlerin elde edilmesini analiz eder.
5) Üstün verim ve kalitede ürün alınabilecek bahçeleri analiz eder.
6) Kurulmuş olan bahçeleri kullanır.
7) sert çekirdekli meyveleri tanır.
8) sert çekirdekli meyvelerin toprak isteklerini tanır.
9) sert çekirdekli meyve türlerini ayırt etmeyi kavrar.
10) sert çekirdekli meyve türlerinin çoğaltılmasını öğrenir.
11) sert çekirdekli meyvelerin kültürel bakım işlemlerini tanır.
12) üzümsü meyveleri tanır.
13) çileğin bitkisel özelliklerini tanır.
14) üzümsü meyvelerin pazarımıza katkılarını öğrenir.
15) sert çekirdekli ve üzümsü meyveleri birbirinden ayırt etme yeteneği kazanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Şeftali ve nektarinin bitki sistematiğindeki yeri, kültür tarihi, anavatanı ve dünya üzerindeki yayılış, üretimi, ekonomik önemi, Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Şeftali ve nektarinin döllenme biyolojisi, ekolojik istekleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Şeftali ve nektarinin çoğaltılması, bahçe kurulması, yıllık bakım işlemleri ve hasadı. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Kayısının bitki sistematiğindeki yeri, kültür tarihi, anavatanı ve dünya üzerindeki yayılış, üretimi, ekonomik önemi, Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Kayısının döllenme biyolojisi, ekolojik istekleri, çoğaltılması, bahçe kurulması, yıllık bakım işlemleri, hasadı ve kurutulması. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Eriğin bitki sistematiğindeki yeri, kültür tarihi, anavatanı ve dünya üzerindeki yayılışı, üretimi, ekonomik önemi, Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Eriğin döllenme biyolojisi, ekolojik istekleri, çoğaltılması, bahçe kurulması, yıllık bakım işlemleri, hasadı. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kiraz ve vişnenin bitki sistematiğindeki yeri, kültür tarihi, anavatanı ve dünya üzerindeki yayılış, üretimi, ekonomik önemi, Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
10 Kiraz ve vişnenin döllenme biyolojisi, ekolojik istekleri. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
11 Kiraz ve vişnenin çoğaltılması, bahçe kurulması, yıllık bakım işlemleri, hasadı. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
12 ncirin bitki sistematiğindeki yeri, kültür tarihi, anavatanı ve dünya üzerindeki yayılışı, üretimi, ekonomik önem Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
13 İncirin döllenme biyolojisi, ekolojik istekleri, çoğaltılması, bahçe kurulması, yıllık bakım işlemleri, hasadı ve kurutulması. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Çileğin bitki sistematiğindeki yeri, kültür tarihi, anavatanı ve dünya üzerindeki yayılışı, üretimi, ekonomik önemi, Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
15 Narın bitki sistematiğindeki yeri, kültür tarihi, anavatanı ve dünya üzerindeki yayılışı, üretimi, ekonomik önemi, Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar