DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Savaş Yöntemleri ve İlaçlar BAT   216 4 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Burcu ÖZBEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BURCU ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiGÖKMEN KOÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde hastalık etmenleri, zararlılar ve yabancı otlara karşı kullanılan mücadele yöntemleri (yasal, kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal) hakkında örneklere dayalı detaylı ve pratiğe yönelik bilgiler vermek ve öğretmek.
Dersin İçeriği
Kültür bitkilerinde zararlılar, hastalık etmenleri ve yabancı otlar hakkında genel bilgiler, yasal, kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri ve uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal zararlılara karşı kullanılan savaşım yöntemlerini öğretmek,
2) Çevreye, insanlara ve diğer faydalı organizmaya en az zarar veren yöntem ve ilaçların kullanılmasını sağlamaktır.
3) Tarımsal hastalıklara karşı kullanılan savaşım yöntemlerini öğretmek,
4) Tarımsal yabancı otlara karşı kullanılan savaşım yöntemlerini öğretmek,
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal zararlılarla savaşta temel bilgilerin verilmesi Tarımsal zararlılarla savaşta kültürel önlemler ve fiziksel savaşım yöntemlerinin hakkında temel bilgilerin verilmesi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Tarımsal zararlılara karşı mekaniksel savaşım yöntemlerinin kullanılması hakkında temel bilgilerin verilmesi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tarımsal zararlılara karşı biyolojik savaşım yöntemleri ve biyoteknik savaşım yöntemlerinin kullanılması hakkında temel bilgilerin verilmesi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tarımsal zararlılara karşı kimyasal savaşım yöntemleri ve kullanılması hakkında temel bilgilerin verilmesi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tarımsal zararlılara karşı entegre savaşım hakkında temel bilgilerin verilmesi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bitki hastalıklarının ortaya çıkmasında etkili olan abiyotik ve biyotik etmenler (fungus, bakteri, virüs, viroid, fitoplasma, spiroplasma vb.) ile mücadelede kültürel önlemler ve fiziksel yöntemler hakkında bilgi verilmesi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Bitki hastalık etmenleri ile mücadelede erken uyarı modelleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Bitki hastalık etmenlerine karşı kullanılan kimyasal savaş yöntemlerinden Koruyucu fungisitler, aktif maddeleri ve uygulama metodları hakkında temel bilgiler verilmesi. Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 ara sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
10 Bitki hastalık etmenlerine karşı kullanılan kimyasal savaş yöntemlerinden Sistemik fungisitler, aktif maddeleri ve etki mekanizmaları ve uygulama yöntemleri hakkında temel bilgiler verilmesi. Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Yabancı otlarla mücadeleye karar verme kriterleri ve dikkat edilecek parametreler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kimyasal mücadelede kullanılacak Pestisitler I Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kimyasal mücadelede kullanılacak Pestisitler 2 Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Entegre mücadele prensipleri ve uygulaması Ders notundaki ilgili konular
15 Genel tekrar, öğrencilerin istekleri doğrultusunda anlaşılmayan konuların ele alınması Ders notundaki ilgili konular
16-17 Final sınavı Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar