DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel seracılık ve Mekanizasyon BAT   218 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aygül DAYAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYGÜL DAYAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; tarımsal üretimde birim alandan daha fazla gelir elde etmek amacıyla sera yetiştiriciliğinde uygulanılan mekanizasyon tekniklerinin ve sera mekanizasyonu ile ilgili son teknolojik gelişmelerin kavranması, bitki isteklerine bağlı olarak sera iklimlendirilmesine ilişkin problem çözebilme tekniklerinin geliştirebilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Sera havası şartlarının düzenlenmesi: Sera ısıtma yöntemleri ve başlıca uygulamaları, seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi, ısıtma yüzeyi ve ısıtma kazanı kapasitelerinin hesaplanması. Seraların doğal ve zorlamalı havalandırılma yöntemleri ve başlıca uygulamaları, sera havalandırmasıyla ilgili hesaplamalar. Seraların serinletilme yöntemleri ve başlıca uygulamaları, ıslak yüzeyli sistemlerle serinletme sistemlerinin hesaplanması. Seralarda yapay aydınlatma uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sera konstrüksiyonlarını tanımlar.
2) Seraların iklimlendirilmesinde (sera havası şartlarının düzenlenmesinde) etkili faktörleri kavrar.
3) Sera iklimlendirilmesinde temel boyutlandırmaların ortaya konulabilmesinde termodinamik eşitlikleri kavrar.
4) Sera konstrüksiyonlarına ve bitki isteklerine bağlı olarak sera iklimlendirilmesine ilişkin problem çözer.
5) Sera mekanizasyonunda teknolojik ekipman kullanımını, yeni üretim tekniklerini kavrar.
6) Sera otomasyon ve kontrolünde kullanılan ekipmanları kavrar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seracılığın önemi, dünyada ve ülkemizde seracılık durumu Sunum hazırlama Anlatım
2 Yüksek, alçak ve mini tüneller. Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
3 Sera işletmelerinin kuruluşu, seracılığı etkileyen ekolojik ve ekonomik faktörler. Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
4 Sera işletmelerinin kuruluşu, seracılığı etkileyen ekolojik ve ekonomik faktörler. Sunum hazırlama
5 Sera ısıtma yöntemleri ve başlıca uygulamaları. Sunum hazırlama
6 Seraların örtü tiplerine, çatı şekillerine, iç sıcaklıklarına göre sınıflandırılması Sunum hazırlama
7 Seralarda çevre koşullarının düzenlenmesinde kullanılan tesisler, sera ısıtma tesisleri, bitkilerin sıcaklık istekleri, seralarda ısı gereksinimleri Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav sınav soruları hazırlama Yazılı Sınav
9 Isıtma yöntemler, sobalarla ısıtma, kaloriferli ısıtma, sıcak su borularının sera içine yerleştirilme şekilleri Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
10 Seralarda soğutma sistemleri. Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
11 Seraların doğal ve zorlamalı havalandırılma yöntemleri ve başlıca uygulamaları. Sunum hazırlama Anlatım
12 Gölgelendirme ile serinletme, suyu buharlaştırarak soğutma, serayı dıştan sulayarak soğutma Sunum hazırlama Anlatım
13 Havalandırma, doğal havalandırma, yapay havalandırma Sunum hazırlama Anlatım
14 Sulama sistemlerinde mekanizasyon Sunum hazırlama Soru-Cevap
Ödev
15 Seralarda Aydınlatma, yapay ve doğal aydınlatma Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sorular hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar