DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Neden Toprak Bilimi, Pedosfer nedir Genel giriş ,ders notları ve genel konulardan bahsedilmesi, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Toprak Oluşu (Toprağın Oluştuğu Ana materyal) Toprak Bilimi, Pedosfer nedir tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
3 Toprak Oluşu (Ayrışma ve Parçalanma; Fiziksel ve Kimyasal) Ana materyal tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
4 Ayrışma - Bünye (Tekstür) - Kil Mineralleri) Ayrışma ve Parçalanma tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
5 Toprak Oluşu (Toprağın Organik Maddesi ve Toprak Canlıları) Tekstür tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
6 Toprak Özellikleri (Katyonların Adsorpsiyonu) Organik Maddesi ve Toprak Canlıları tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Beyin Fırtınası
7 Adsorpsiyonu - (Toprak Asitliği), Toprak Özellikleri (Toprak Yapısı) - Toprak Suyu Katyonların Adsorpsiyonu tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ara Sınav Düzeni, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Yazılı Sınav
9 Toprak Özellikleri (Redoks reaksiyonları - Koagülasyon ve Peptizasyon) (Toprak Asitliği), Toprak Özellikleri (Toprak Yapısı) - Toprak Suyu tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
10 Toprak Özellikleri (Toprak Suyu - Toprak-Bitki-Su ilişkileri -Toprak Sıcaklığı - Toprak Rengi - Toprak Havası) Redoks reaksiyonları - Koagülasyon ve Peptizasyon tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
11 Toprak Özellikleri (Makro Bitki Besin Elementleri) (Toprak Suyu - Toprak-Bitki-Su ilişkileri -Toprak Sıcaklığı - Toprak Rengi - Toprak Havası) tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
12 Toprak Özellikleri (Mikro Bitki Besin Elementleri) Makro Bitki Besin Elementleri tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
13 Toprağın Oluşuna Etki Yapan Faktörler ve Toprak Olgunlaşma Olayları Mikro Bitki Besin Elementleri tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
14 Arıtma Çamuru ve Çöp Kompostu ve Topraklar için Zararlı Maddeler Toprağın Oluşuna Etki Yapan Faktörler ve Toprak Olgunlaşma Olayları tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
15 Toprak Kullanımı (Arazi Değerlendirme ve Toprak Erozyonu) Arıtma Çamuru ve Çöp Kompostu ve Topraklar için Zararlı Maddeler tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınav Düzeni Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar