DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Çoğaltma ve Yet. Tekniği BAT   104 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aygül DAYAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYGÜL DAYAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Meyve, sebze ve bağ yetiştiriciliğinin temel ilkeleri, üretim teknikleri, derim sonrası fizyolojisi ile meyve ve sebze bahçeleri ile bağ alanlarında uygulanan kültürel ve teknik işlemler konularında bilgi kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Bahçe bitkileri (meyve, sebze,süs bitkileri ve bağ) yetiştiriciliğinin temel ilke ve kavramları, üretim teknikleri, uygulanan kültürel ve teknik işlemler ile beslenme ve insan sağlığı bakımından önemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bahçe Bitkilerinin çoğaltılma yöntemlerini açıklayabilir
2) generatif ve vegetatif çoğaltmanın biyolojik ve fizyolojik esaslarını tartışabilir.
3) anaç-kalem ilişkileri ve aşı uyuşmazlığı konularında temel bilgileri yorumlayabilir.
4) fidanlık tesisi, fidan üretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini sıralayabilecektir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bahçe Bitkilerinde çoğaltılma yöntemlerinin esasları ve temel farklılıkları Sunum hazırlama Anlatım
2 Generatif (tohumla) çoğaltma, genel esasları, tohumun gelişimi ve yapısı, tohumlarda dinlenme ve çimlenme. Sunum hazırlama Anlatım
3 Tohumlarda çimlenmeyi etkileyen iç ve dış faktörler, tohumla çoğaltma teknikleri. Sunum hazırlama Anlatım
4 Vegetatif çoğaltma, genel esasları, çelikle çoğaltma tekniği, çelik tipleri. Sunum hazırlama Anlatım
5 Köklenmeyi uyarıcı maddelerin kullanımı, köklendirme ortamları ve yapıları, köklü çeliklerin sökümü, taşınması ve dikilmesi Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
6 Aşı ile çoğaltma, temel bilgiler, aşı ile çoğaltma teknikleri Sunum hazırlama Anlatım
7 Aşı ile çoğaltma, temel bilgiler, aşı ile çoğaltma teknikleri Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Aşılama zamanları ve aşılama yöntemlerinin temel ilkeleri. Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
10 Ders Uygulama yapılacak uygulama konusunda öğrenciye önceden araştırma konusu vermek Gösterip Yaptırma
11 Kalem ve göz aşılarında başarıyı etkileyen faktörler; uyuşmazlık, aşılama tekniği, bitki cinsi, çevre koşulları, hastalık ve zararlılar Sunum hazırlama Anlatım
12 Daldırma, dip sürgünü vb. yöntemlerle çoğaltma. Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
13 Fidan üretimi, fidanlık yerinin seçimi, toprağın hazırlanması Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
14 Anaç Yetiştirilmesi: tohum ve klon anaçları, üretilmesi ve bakımı Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
15 özelleşmiş organlarla çoğaltım Sunum hazırlama Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar