DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mezuniyet Çalışması MC   215 3 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İlkay ŞEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İLKAY ŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, bir öğretim elemanının danışmanlığı altında öğrencilerin bir araştırmayı planlaması, yürütmesi, sonuçlandırması ve bilimsel yazım kurallarına uygun bir rapor halinde getirme becerilerini geliştirmektir
Dersin İçeriği
Öğrencinin ilgi alanına göre araştırma konusunu belirlenmesi, uygulamaların gerçekleştirilmesi ve denemenin yürütülmesi, sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve araştırmanın bir rapor halinde yazılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersin Tanımı, Amaç ve Hedeflerini tanır.
2) Literatür tarama-konu belirleme kütüphane çalışmasını analiz eder.
3) Doğru kaynaklara/literatüre ulaşım - Kütüphanede yayın araştırmayı öğrenir.
4) Doğru kaynaklara/literatüre ulaşımı - İnternette doğru kaynağa ulaşımı (The Cochrane Library , SSCI, Pub-Med, Türkçe Medlein vb)öğrenir.
5) Gerekli yayın ve araştırmacılara ulaşılarak izinlerin alınmasını analiz eder.
6) Problemin tanımı, önemi, hipotezlerin kurulması, sınırlılıklarını kullanır.
7) veri toplama formu, gereç-yöntemi ve genel bilgilerin oluşturulmasını öğrenir.
8) Araştırma yapılacak kurum/bölge /sahayı analiz eder.
9) Verilerin toplanmasını kavrar.
10) verilerin istatistiki analizlerini öğrenir.
11) Uygun analizlerin yapılarak Bulguların oluşturulmasını tanımlar.
12) Tartışma, sonuç ve önerilerin oluşturulmasını öğrenir.
13) Kaynakları tanır.
14) Mezuniyet çalışmasının kontrolü ve ciltlenmesi öğrenir.
15) proje değerlendirilmesini öğrenir.