DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri Hastalık ve Mücadelesi BAT   208 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KOÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÖKMEN KOÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe Bitkileri Üretimde sorun olan Hastalık etmenlerinin tanınması ve mücadelesi
Dersin İçeriği
Bitki Hastalıkları, Ürün grupları ve Mücadeleler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur
2) Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanır,
3) Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer
4) Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
5) Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumla
6) Kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumları bilir
7) Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8) Bitki Koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhisİ
9) Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar
10) Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir
11) Genelde Ziraat Teknikerliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
12) Bağ hastalıkları ve mücadelesini kavramıştır
13) Turunçgil hastalıkları ve mücadelesini kavramıştır
14) Sebze hastalıkları ve mücadelesini kavramıştır
15) Meyve hastalıkları ve mücadelesini kavramıştır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bahçe Tarımı ve Bitki Koruma İlişkileri Genel giriş ,ders notları ve genel konulardan bahsedilmesi, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
2 Yumuşak Çekirdekli Meyve Hastalıkları (Elma, Armut) Bahçe Tarımı ve Bitki Koruma İlişkileri tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
3 Yumuşak Çekirdekli Meyve Hastalıkları (Ayva) Yumuşak Çekirdekli Meyve Hastalıkları (Elma, Armut) tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
4 Sert Çekirdekli Meyve Hastalıkları (Kiraz, Vişne) Yumuşak Çekirdekli Meyve Hastalıkları (Ayva) tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
5 Sert Çekirdekli Meyve Hastalıkları (Kayısı, Erik) Sert Çekirdekli Meyve Hastalıkları (Kiraz, Vişne) tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
6 Sert Çekirdekli Meyve Hastalıkları (Şeftali, Nektarin) Sert Çekirdekli Meyve Hastalıkları (Kayısı, Erik) tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
7 Sert Kabuklu Meyve Hastalıkları (Ceviz, Badem, Fındık, Kestane, Antepfıstığı) Sert Çekirdekli Meyve Hastalıkları (Şeftali, Nektarin) tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ara Sınav Düzeni, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Yazılı Sınav
9 Turunçgil Hastalıkları Sert Kabuklu Meyve Hastalıkları tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
10 Bağ Hastalıkları Turunçgil Hastalıkları tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
11 Domates, Biber ve Patlıcan Hastalıkları Bağ Hastalıkları tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
12 Kışlık Sebze Hastalıkları Domates, Biber ve Patlıcan Hastalıkları tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
13 Kabakgil Hastalıkları Kışlık Sebze Hastalıkları tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
14 Üzümsü Meyve Hastalıkları Kabakgil Hastalıkları tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
15 Sera Hastalık İlişkileri Üzümsü Meyve Hastalıkları tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınav Düzeni Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar