DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri Hastalık ve Mücadelesi BAT   208 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KOÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÖKMEN KOÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe Bitkileri Üretimde sorun olan Hastalık etmenlerinin tanınması ve mücadelesi
Dersin İçeriği
Bitki Hastalıkları, Ürün grupları ve Mücadeleler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur
2) Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanır,
3) Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer
4) Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
5) Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumla
6) Kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumları bilir
7) Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
8) Bitki Koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhisİ
9) Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar
10) Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir
11) Genelde Ziraat Teknikerliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
12) Bağ hastalıkları ve mücadelesini kavramıştır
13) Turunçgil hastalıkları ve mücadelesini kavramıştır
14) Sebze hastalıkları ve mücadelesini kavramıştır
15) Meyve hastalıkları ve mücadelesini kavramıştır