DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik BAT   119 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İlkay ŞEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İLKAY ŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere bağıntı, fonksiyon, limit, süreklilik ve türev hakkında gerekli bilgileri öğreterek matematiksel bir alt yapı oluşturmaktır.
Dersin İçeriği
Sayılar, Fonksiyonlar, Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik Kavramı, Türev ve Uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diğer mühendislik derslerinde gereksinim duyacakları araçları kazanır.
2) Mühendislik problemlerine analitik bir şekilde yaklaşma yeteneğini kazanır.
3) Matematiksel düşünceyi geliştirir ve kendi ifadeleriyle tanımlar.
4) Bireysel çalışabilme becerisi kazanır.
5) tarımda arz talep dengesini kurabilme yeteneği kazanır.
6) analitik düşünebilme yetisi kazanır.
7) tarımda yetiştirilen ürün kazancını kavrar.
8) ürünlerin istatistiki analizini kavrar.
9) fiyat oluşumunu öğrenir.
10) pazarlama kavramlarını öğrenir.
11) istatistiki verileri kolayca yorumlamayı öğrenir.
12) kar -zarar durumlarını anlar.
13) ekonomik zarar eğrisini tanır.
14) ekonomik kazanç eğrisini tanır.
15) bahçe tesisi yapılmasını öğrenir.