DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik tarımın genel prensipleri BAT   223 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Burcu ÖZBEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYGÜL DAYAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz meyve ve bağ yetiştiriciliğinde önemli problemlerden biri de zararlılardan kaynaklan problemlerdir. Ürün kaybına neden olan etmenler karşı başarılı bir mücadele yapabilmek için bunların tanınmaları, yayılışları, ekolojik istekleri, biyolojileri, davranışları, bitkinin neresinde ne tür zarar oluşturdukları ve doğal düşmanlarının bilinmesinde zorunluluk vardır. Bu derste de değişik meyve gruplarında önemli kayıplara yol açan zararlılara karşı temel bilgilerin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Meyve ve bağ (Turunçgil zararlıları, nar zararlıları, bağ zararlıları, sertçekirlekli meyve zararlıları, yumşak çekirdekli meyve zararlıları ve sert kabuklu meyve zararlıları) alanlarındaki zararlıların tanınması, biyolojisi, ekolojisi ve mücadelesi resim ve figürlerle destekli power point sunusu olarak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organik tarımın amacı öğrenilebilir.
2) Organik tarımın genel prensipleri ve uygulama şekilleri öğrenilebilir.
3) Organik tarım ile konvansiyonel tarım arasındaki farklar öğrenilebilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler ve ekolojik tarımda kullanılan bazı kavramlar İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Ekosistemde besin ve enerji döngüsü İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Niçin ekolojik tarım İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Ekolojik tarımın ilkeleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Ekolojik tarımın ilkeleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Ekolojik tarımla konvansiyonel tarım arasındaki farklılıklar İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Ekolojik sebze yetiştiriciliği İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Ekolojik meyve yetiştiriciliği İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Ekolojik meyve yetiştiriciliği İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Ekolojik tarım mevzuatı İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Ekolojik tarımda kontrol ve sertifikasyon İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Ekolojik tarımda bahçe ürünlerinin paketlenmesi İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler
14 Ekolojik tarımda bahçe ürünlerinin paketlenmesi İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
15 Organik Tarımda bitki koruma İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Final Sınavı sınav hazırlığı Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar