DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Bilgisi BAT   101 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KOÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÖKMEN KOÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel Toprak Biliminin Ne olduğu ve Kapsamı.
Dersin İçeriği
Temel Toprak Bilimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprakların tanınması
2) Bir ekosistemin nasıl çalıştığının anlaşılması
3) Toprak özelliklerin bilinmesi
4) Toprak Çevre İlişkisi
5) Toprağın Kimyası
6) Toprağın Fiziği
7) Toprak Organik Yapısı
8) Toprak Topoğrafyası
9) Toprak Oluşumu
10) Toprak Oluşumuna Hidrosferin Etkisi
11) Toprak Oluşumuna Biyosferin Etkisi
12) Toprak Oluşumuna Atmosferin Etkisi
13) Toprak Oluşumuna Litosferin Etkisi
14) Toprak Erezyonu
15) Türkiye toprakları


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Neden Toprak Bilimi, Pedosfer nedir Genel giriş ,ders notları ve genel konulardan bahsedilmesi, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Toprak Oluşu (Toprağın Oluştuğu Ana materyal) Toprak Bilimi, Pedosfer nedir tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
3 Toprak Oluşu (Ayrışma ve Parçalanma; Fiziksel ve Kimyasal) Ana materyal tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
4 Ayrışma - Bünye (Tekstür) - Kil Mineralleri) Ayrışma ve Parçalanma tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
5 Toprak Oluşu (Toprağın Organik Maddesi ve Toprak Canlıları) Tekstür tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
6 Toprak Özellikleri (Katyonların Adsorpsiyonu) Organik Maddesi ve Toprak Canlıları tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Beyin Fırtınası
7 Adsorpsiyonu - (Toprak Asitliği), Toprak Özellikleri (Toprak Yapısı) - Toprak Suyu Katyonların Adsorpsiyonu tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ara Sınav Düzeni, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Yazılı Sınav
9 Toprak Özellikleri (Redoks reaksiyonları - Koagülasyon ve Peptizasyon) (Toprak Asitliği), Toprak Özellikleri (Toprak Yapısı) - Toprak Suyu tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
10 Toprak Özellikleri (Toprak Suyu - Toprak-Bitki-Su ilişkileri -Toprak Sıcaklığı - Toprak Rengi - Toprak Havası) Redoks reaksiyonları - Koagülasyon ve Peptizasyon tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
11 Toprak Özellikleri (Makro Bitki Besin Elementleri) (Toprak Suyu - Toprak-Bitki-Su ilişkileri -Toprak Sıcaklığı - Toprak Rengi - Toprak Havası) tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
12 Toprak Özellikleri (Mikro Bitki Besin Elementleri) Makro Bitki Besin Elementleri tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
13 Toprağın Oluşuna Etki Yapan Faktörler ve Toprak Olgunlaşma Olayları Mikro Bitki Besin Elementleri tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
14 Arıtma Çamuru ve Çöp Kompostu ve Topraklar için Zararlı Maddeler Toprağın Oluşuna Etki Yapan Faktörler ve Toprak Olgunlaşma Olayları tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
15 Toprak Kullanımı (Arazi Değerlendirme ve Toprak Erozyonu) Arıtma Çamuru ve Çöp Kompostu ve Topraklar için Zararlı Maddeler tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınav Düzeni Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar