DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meteroloji BAT   105 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İlkay ŞEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İLKAY ŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin hava, iklim, iklim elemanı, iklim faktörlerini tanımasını, bitkisel ve hayvansal üretimin miktar ve kalitesini arttırmak için meteorolojik olaylar konusunda bilgi edinmeleri, tarımsal faaliyeti olumsuz yönde etkileyen meteorolojik olaylar ve bu olaylara karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgi edinmelerini sağlanması
Dersin İçeriği
Tarımsal meteorolojinin amacı ve önemi, atmosferin yapısı, atmosfer kirlilikleri ve kültür bitkilerine zararları, hava, iklim ve iklim elemanları, iklim elemanlarının bitkisel ve hayvansal üretim üzerine etkisi, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen meteorolojik olaylar, küresel iklim değişikliği ve tarım ve su kaynakları üzerine etkisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hava, iklim ve iklim elemanlarını tanır.
2) Tarımsal üretime atmosferik çevrenin kalite ve kantite olarak etkilerini analiz eder.
3) İklim elemanlarının ölçüm tekniklerini ve ifade şekillerini kullanır.
4) Ölçüm sonuçlarını kendi ifadeleriyle tanımlar.
5) Tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen meteorolojik olayları ve bu olaylara karşı alınabilecek önlemleri analiz eder.
6) iklim olaylarının tarım üzerindeki etkilerini analiz eder.
7) sıcakığın bitkiler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini kendi ifadeleriyle tanımlar.
8) rüzgarın bitkiler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini kendi ifadeleriyle tanımlar.
9) hava basıncının bitkiler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini kendi ifadeleriyle tanımlar.
10) buharlaşmanın bitkiler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini kendi ifadeleriyle tanımlar.
11) don olaylarının bitkiler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini tanır.
12) su kaynaklarının bitkiler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini tanır.
13) yağış çeşitlerinin bitkiler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini kavrar.
14) rüzgarın olumlu ve olumsuz etkilerini öğrenir.
15) yağışın bitkiler üzerinde ki faydalarını öğrenir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal meteorolojinin amacı ve önemi farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Atmosfer hakkında genel bilgiler, Meteoroloji gözlem istasyonları farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
3 Güneş radyasyonu farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Hava ve toprak sıcaklığının ölçümü, ifade şekilleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Hava neminin ölçümü ve nem ifade şekilleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Yağış şekilleri ve yağış ölçümü, Yağış miktarını etkileyen etkenler farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
7 Hava basıncı ve ölçümü farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Rüzgar , rüzgarın ölçümü, rüzgardan korunma tesisleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
10 Buharlaşma, buharlaşmanın ölçümü farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
11 Meteorolojik elemanların tarımsal üretim üzerine etkisi farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
12 Don olayı, don olayının sınıflandırılması, mücadele yöntemleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
13 Tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen meteorolojik olaylar farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Kuraklık, kuraklık indisleri, kuraklıkla mücadele farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
15 Küresel iklim değişimi, tarım ve su kaynaklarına etkisi farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar