DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Sebzecilik BAT   108 2 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aygül DAYAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYGÜL DAYAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sebzenin tanımı ve tarihi gelişimi, sebze yetiştiriciliğinin temel prensipleri, sebze işletmesinin planlanması, toprak işleme, sulama, gübreleme, sebzelerde sınıflama ve sebzelerde çoğaltma yöntemleri hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Sebzenin tanımı, sebzeciliğin tarihçesi ve gelişimi, sebzenin insan sağlığı ve beslenmesi açısından önemi, ülke ekonomisindeki yeri ve önemi, Türkiye sebzecilik bölgeleri ve özellikleri, sebzecilik işletme şekilleri, sebzelerin ekolojik istekleri, sebzelerin sınıflanması, sebze bahçesinin kurulmasında dikkat edilecek hususlar, sebzecilikte toprak işleme, sulama, gübreleme, ekim nöbeti, sebzelerde çoğaltma teknikleri, tohum ve fide

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) sebzeleri tanıyabilecek ve sınıflandırır.
2) sebzeciliğin ekonomideki ve insan beslenmesindeki yerini belirtir.
3) Türkiye sebzecilik bölgelerini ve özelliklerini anlatır.
4) sebzelerde uygulanan kültürel işlemleri yapar.
5) sebze bahçesinin kurulmasında göz önüne alınacak hususları belirtir.
6) sebzelerde çoğaltma yöntemlerini sınıflandırır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sebze kavramı, sebzeciliğin tarihçesi, insan sağlığı ve beslenmesi açısından önemi Sunum hazırlama Anlatım
2 Sebzeciliğin ülke ekonomisindeki yeri, sebzecilik alanları ve üretim miktarları Sunum hazırlama Anlatım
3 Türkiye sebzecilik bölgeleri ve özellikleri Sunum hazırlama Anlatım
4 Sebzecilik işletme şekilleri Sunum hazırlama Anlatım
5 Sebze bahçesi kurulurken dikkat edilecek hususlar (iklim faktörleri) Sunum hazırlama Anlatım
6 Sebze bahçesi kurulurken dikkat edilecek hususlar (iklim faktörleri) Sunum hazırlama Anlatım
7 Sebze bahçesi kurulurken dikkat edilecek hususlar (toprak faktörleri, yön ve konum) Sunum hazırlama Anlatım
8 Ara Sınav sınav soruları hazırlama Yazılı Sınav
9 Sebze bahçesinin kurulması Sunum hazırlama Anlatım
10 Sebze bahçesinin kurulması Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
11 uygulama Yapılacak uygulama hakkında öğrencilere araştırıma konusu verme Gösterip Yaptırma
12 Sebzecilikte mekanizasyon ve toprak işleme Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
13 sulama Sunum hazırlama Anlatım
14 gübreleme Sunum hazırlama Anlatım
15 Sebzelerde çoğaltma yöntemleri Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar