DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Fizyolojisi BAT   110 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aygül DAYAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYGÜL DAYAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
bitkilerde meydana gelen fizyolojik olayların tanımlanması, işleyiş mekanizmaları ve etkili faktörlerin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Ders bitkilerde metabolizma fizyolojisi ve büyüme ve gelişme fizyolojisi konularını kapsamaktadır. Metabolizma Fizyolojisi kapsamında bitki-su ilişkileri, bitki besin elementlerinin fonksiyonları ve alınması, fotosentez, solunum ve azot metabolizması gibi konular işlenecektir. Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi kapsamında ise bitkilerde büyüme ve gelişme, hareket fizyolojisi, bitki büyüme düzenleyicileri, büyüme ve gelişme ile ilgili fizyolojik olaylar ve stres fizyolojisi konuları işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) bitkilerde temel fizyolojik olayların nasıl ve niçin meydana geldiğini ve olaylar arasındaki ilişkileri tanımlar.
2) bitkinin çevreyle olan ilişkilerini daha iyi anlar
3) bitkideki fizyolojik olayların anlaşılması ile tarımsal üretim ile ilişkilendirilmesi
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki fizyolojisinin tanımı, temel ilkeleri ve tarımsal açıdan önemi Sunum hazırlama Anlatım
2 Bitki-su ilişkileri (suyun alınım mekanizması, su alınımında etkili faktörler) Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
3 Bitki-su ilişkileri (transpirasyonun tanımı ve mekanizması,önemi, transpirasyonda etkili faktörler) Sunum hazırlama Anlatım
4 Bitkilerde köklerin oluşumu,kök yapıları ve görevleri, Besin elementlerinin alınması ve taşınması, Bitki besin elementlerinin tanıtımı ve fonksiyonları Sunum hazırlama Anlatım
5 Fotosentezin tanımı ve önemi, Fotosentezin oluşumunda görev yapan pigmentler, Fotosentezde meydana gelen tepkimeler Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
6 Fotosentezi etkileyen etmenler, Fotosentez ürünlerinin paylaşımı ve taşınması, Nişasta ve şeker sentezi Sunum hazırlama Anlatım
7 Fotosentezi etkileyen etmenler, Fotosentez ürünlerinin paylaşımı ve taşınması, Nişasta ve şeker sentezi Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav sınav soruları hazırlma Yazılı Sınav
9 Solunumun tanımı ve önemi, Solunumun mekanizması ve etkileyen etmenler Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
10 Azot metabolizması Sunum hazırlama Anlatım
11 Bitkilerde büyüme ve gelişme Sunum hazırlama Anlatım
12 bitkilerde hareket fizyolojisi (tropizma ve nastiler) Sunum hazırlama Anlatım
13 Bitki büyüme düzenleyiciler Sunum hazırlama Anlatım
14 Büyüme ve gelişme ile ilgili fizyolojik olaylar (çimlenme, dormansi, fotoperyodizm, vernalizasyon, çiçeklenme, meyve tutumu, dökümler, vb) Sunum hazırlama Anlatım
15 Bitkilerde abiyotik stres faktörleri ve etkileri Sunum hazırlama Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav soruları hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar