DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve Sebze Değerlendirmesi BAT   116 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aygül DAYAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYGÜL DAYAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere gıda sanayinde, meyve ve sebze işleme teknolojisi alanındaki temel teknolojik işlemeleri, muhafaza yöntemlerini, bu alanda kullanılan katkı maddeleri konusundaki temel bilgileri edindirmek ve meyve ve sebze işleme teknolojisinde uygulana temel laboratuar bilgilerini kazandırmak.
Dersin İçeriği
Meyve sebzelerin bileşimleri, muhafazası, konserve, salça, reçel, jöle ve marmelat ve kurutulmuş olarak işlenmesi, farklı işleme metotları, kalite kriterleri, işleme ve depolama süresince oluşabilecek bozulmalar ve bunlardan korunma yöntemlerini ve meyve suyu proseslerini içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Meyve ve Sebzeleri Üretime Hazırlama
2) Konserve Üretimi
3) Salça Üretimi
4) Reçel Üretimi
5) Dondurulmuş Meyve-Sebze Üretimi
6) Kurutulmuş Meyve-Sebze Üretim
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meyve ve sebzelerin bileşimi Karbonhidratlar, lipitler,vitaminler,mineral maddeler,asitler Sunum hazırlama Anlatım
2 Meyve ve sebzelerin bileşimi Fenolik maddeler, renk maddeleri, enzimler Meyve sebze işlemede kullanılan başlıca katkı maddeleri Sunum hazırlama Anlatım
3 Meyve, sebze ve ürünlerinin bozulma nedenleri, fenolik bozulmalar Sunum hazırlama Anlatım
4 Meyve ve sebzelerin soğukta depolanması Kontrollü atmosferde depolama Farklı meyve ve sebzelerin depolama koşulları Uygulama: meyve ve sebzelerde klorofil tayini Sunum hazırlama
5 Meyve ve sebzelerin dondurularak muhafazası Dondurarak muhafaza sırasında meydana gelen değişimler Meyve ve sebzelere uygulanan ön işlemler. Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
6 Çeşitli meyve ve sebzelerin dondurularak muhafaza yöntemleri. Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
7 Konserve üretim teknolojisi Konserve teknolojisine uygulanan ön işlemler, kaplara dolum, hava çıkarma ve yöntemleri Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav sınav soruları hazırlama Yazılı Sınav
9 Konserve kaplarının kapatılması, Meyve ve sebze konservelerinde bozulmalar Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
10 Çeşitli meyve ve sebze konservelerinin üretimi Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
11 Salça üretim teknolojisi Domateslerden pulp üretimi,pulbun konsantre edilmesi ve ambalajlama Sunum hazırlama Anlatım
12 Salçanın kalite faktörleri Domateslerden üretilen diğer ürünler Ketçap üretimi ve üretimde kullanılan maddeler ve nitelikleri Ketçap reçetesi düzenleme, ketçabın pişirilmesi ve ambalajlanması Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
13 Reçel ve marmelat üretim teknolojisi Başlıca Ham Maddeler ve Hazırlanmaları; Pektin ve üretimi, pektin jeli oluşumu, pektinin teknolojik özellikleri, pektinin kullanılma yöntemleri,meyveler ve hazırlanmaları,şeker,asit ve diğer yardımcı maddeleri Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
14 Meyve ve sebzelerin kurutulması, kurutulmuş meyvelere uygulanan son işlemler ve depolama Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
15 öğrenci sunumları Sunum yapılacak konuların önceden belirlenmesi Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar