DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Suptropik Meyveler BAT   201 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aygül DAYAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYGÜL DAYAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Subtropik meyve türlerinin yetiştirilmesi ve ekonomisi konularında öğrencilerin bilgilendirilmeleri amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Subtropik meyvelerin, kültür tarihi, sistematiği, ekolojik istekleri, çeşitleri, morfolojileri, döllenme biyolojileri, anaçları, fizyolojileri, yetiştirme teknikleri, fidancılık, aşılama, ağaçlara şekil verme, özel budama teknikleri, sık dikim, verim ve derim konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Subtropik meyvelerin üretim durumu (Dünyada ve Türkiye'de).
2) Subtropik meyvelerin sistematiğini sınıflandırır.
3) Subtropik meyvelerin ağaç ve meyve özelliklerini ayrıca çeşitlerini listeler,
4) Subtropik meyvelerin yetiştirilme tekniğini açıklar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 yenidünya anavatanı,bitki sistematiğindeki yeri, Türkiye ve Dünya'da üretim miktarı, ekonomik önemi, morfolojik ve biyolojik özellikleri, Sunum hazırlama Anlatım
2 yenidünya döllenme biyolojisi, ekolojik istekleri, çoğaltılması, bahçe kurulması, yıllık bakım işlemleri,meyve derimi Sunum hazırlama Anlatım
3 nar, anavatanı, Türkiye ve Dünya'da üretim miktarı,bitki sistematiğindeki yeri, ekonomik önemi,morfolojik ve biyolojik özellikleri. Sunum hazırlama Anlatım
4 nar, döllenme biyolojisi, ekolojik istekleri, çoğaltılması, bahçe kurulması, yıllık bakım işlemleri,meyve derimi Sunum hazırlama Anlatım
5 avakado anavatanı,bitki sistematiğindeki yeri, Türkiye ve Dünya'da üretim miktarı, ekonomik önemi,morfolojik ve biyolojik özellikleri. Sunum hazırlama Anlatım
6 avakado, döllenme biyolojisi, ekolojik istekleri, çoğaltılması, bahçe kurulması, yıllık bakım işlemleri,meyve derimi Sunum hazırlama Anlatım
7 muz, anavatanı, bitki sistematiğindeki yeri, Türkiye ve Dünya'da üretim miktarı, ekonomik önemi,morfolojik ve biyolojik özellikleri. Sunum hazırlama
8 Ara Sınav sınav soruları hazırlama Yazılı Sınav
9 muz, döllenme biyolojisi, ekolojik istekleri, çoğaltılması, bahçe kurulması, yıllık bakım işlemleri,meyve derimi Sunum hazırlama Anlatım
10 kivi, anavatanı, bitki sistematiğindeki yeri, Türkiye ve Dünya'da üretim miktarı, ekonomik önemi,morfolojik ve biyolojik özellikleri. Sunum hazırlama Anlatım
11 kivi, döllenme biyolojisi, ekolojik istekleri, çoğaltılması, bahçe kurulması, yıllık bakım işlemleri,meyve derimi Sunum hazırlama Anlatım
12 incir, anavatanı, bitki sistematiğindeki yeri, Türkiye ve Dünya'da üretim miktarı, ekonomik önemi,morfolojik ve biyolojik özellikleri. Sunum hazırlama Anlatım
13 incir, döllenme biyolojisi, ekolojik istekleri, çoğaltılması, bahçe kurulması, yıllık bakım işlemleri,meyve derimi Sunum hazırlama Anlatım
14 Zeytin anavatanı, bitki sistematiğindeki yeri, Türkiye ve Dünya'da üretim miktarı, ekonomik önemi,morfolojik ve biyolojik özellikleri. Sunum hazırlama Anlatım
15 Zeytin döllenme biyolojisi, ekolojik istekleri, çoğaltılması, bahçe kurulması, yıllık bakım işlemleri,meyve derimi Sunum hazırlama Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru hazırlama Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar