DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Budama Tekniği BAT   206 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İlkay ŞEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İLKAY ŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
meyve ağaçlarında verim ve kaliteyi arttırmak
Dersin İçeriği
Budamanın genel kuralları, budamanın tanımı, amacı, budama şekilleri, budama tekniği, budama çağı, budama zamanı, budamalarda kullanılan aletler, çeşitli ağaç türleri için budama yöntemleri, budama sonrası alınması gerekli önlemler, budamaların plantasyon çalışmalarındaki etkileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) budamayı öğrenir.
2) budamanın önemi ve yapılış amaçlarını tanır.
3) budama kaça ayrılır bunları öğrenir.
4) budama zamanını öğrenir.
5) budamanın fizyolojik esaslarını tanır.
6) yaz ve kış budama zamanlarını tanır.
7) meyve ağaçlarında kullanılan terbiye şekillerini listeler.
8) budama tekniğini tanır.
9) meyve ağaçlarında kullanılan farklı budama tekniklerini analiz eder.
10) budama kullanılan alet ve ekipmanlarını kullanır.
11) budama kullanılan alet ve ekipmanların sterilizasyonu kullanır.
12) Budamada eğme, bükme, açı açma ve kesim tekniklerini öğrenir.
13) budamanın faydasını kavrar.
14) budamanın nasıl yapıldığını öğrenir.
15) budamanın amaçlarının kavrar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 budamanın tanımı farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Ödev
2 budamanın amacı farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Ödev
3 budama kaça ayrılır farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Ödev
4 budamanın yararları farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Ödev
5 şekil budaması farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Ödev
6 şekil budamasının amacı ve önemi farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Ödev
7 şekil budamasının fizyolojik önemi farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Ödev
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 verim budamasının amacı ve önemi farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Ödev
10 verim budamasının yararları farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Ödev
11 verim budaması kaça ayrılır nasıl yapılır farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Ödev
12 gençleştirme budamasının tanımı farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Ödev
13 gençleştirme budamasının yararları nelerdir farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Ödev
14 budama da verilecek açıların durumları farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Ödev
15 budamanın genel faydaları farklı kaynaklardan yararlanılmıştır Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar